Acımız büyük? Meslektaşımız Aynur Dağdemir'i toprağa verdik

Samsun’da, birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, kadına yönelik şiddetin kurbanı olan Dr. Aynur Dağdemir, bugün (20 Kasım 2015) öğle namazının ardından, Samsun Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Osman Öztürk, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Fatih Özkan ve SES Samsun Şube Başkanı Süleyman Bal katıldılar.

Cenaze töreninden önce, Dağdemir’in evinin ve görev yaptığı hastanenin önünde anma etkinlikleri düzenlendi. TTB Heyeti, anma etkinliklerinde de hazır bulundu.

Bugün saat 17.30’da da, Samsun’daki meslek odalarının, kadın örgütlerinin ve sendikaların çağrısıyla Çiftlik Caddesi’nde toplanarak yürüyüş gerçekleştirilecek ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne siyah çelenk bırakılacak.