Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) için Asgari Sağlık Hizmeti Paketi (MISP) Kursu

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu işbirliğinde düzenlenen "Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) için Asgari Sağlık Hizmeti Paketi (MISP) Eğitim ProgramıAnkara'da 11-13 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kursa 8 tabip odasından 24 kadın hekim katıldı. Eğitim programında;

-Krizlerde cinsel sağlık ve üreme sağlığı eşgüdüm mekanizmaları,
-Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet,
-Tecavüz geçirenler için tıbbi hizmetler,
-Krizlerde ve kriz sonrası dönemde anne ve yenidoğan sağlığı,
-Afetlerde istenmeyen riskli gebeliklerden korunma,
-Krizlerde HIV / CYBE'nin önlenmesi,
-Krizlerde CSÜS malzemeleri ve lojistik
 
gibi sunumlar, konularla ilgili grup çalışmaları ve tartışmalar yer aldı. Eğitimin sonunda katılımcılar UNFPA katılım belgesi aldılar.