Dr. Kamil Furtun cinayetinin zanlısı İsmail Koyun'a ağırlaştırılmış müebbet cezası

Dr. Kamil Furtun cinayetinin zanlısı İsmail Koyun'un yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün (24 Kasım 2015) Samsun'da gerçekleştirildi. İkinci duruşması görülen dava sonuçlanırken, sanık İsmail Koyun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm oldu.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan sanık İsmail Koyun, kendisinin hasta olduğunu, Allah dostu Geoffrey diye bildiği kişinin kendisini azmettirdiğini, kendisinin iyi insan olmaya çalıştığını söyledi.

Koyun’un savunmasından sonra tanıklar dinlendi. Tanıklardan hastane personeli, İsmail Koyun’un hastanede sürekli dolaştığını, çalışanlara rahatsızlık verdiğini, buna rağmen bir şey yapılmadığını söylediler.

Tanık olarak dinlenen Geoffrey Kelsal da beyanında, İsmail Koyun’u hastane bahçesinde yaptığı spor sırasında karşılaşmalarından tanıdığını, basit sohbetler dışında kendisiyle herhangi bir ilişkisinin olmadığını tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde söyledi.

Tanık beyanlarından sonra, mahkeme Funda Furtun vekilleri ile TTB ve Samsun Tabip Odası’na beyanlarını sordu. Vekiller, sanığın Kamil Furtun’u tasarlayarak öldürmesi sebebiyle cezalandırılmasını talep ettiler.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın tasarlayarak adam öldürmek suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirtti. Mahkeme heyeti sanıktan son sözünü sorduktan sonra, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildiğini açıkladı.

Duruşmaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler, Samsun Tabip Odası Başkanı Fatih Özkan, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya, SES Samsun Şube Yöneticisi Süleyman Bal ile pek çok meslek ve sağlık örgütü temsilcisi katıldı.