Erdoğan'lı paylaşıma ceza yağdı

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile JRR Tolkien'in 2. Dünya Savaşı’ndan esinlenerek yazdığı romanın uyarlaması olan Yüzüklerin Efendisi filmindeki; mutlak iktidarı simgeleyen yüzüğe sahip olmak adına, giderek kendini kaybeden bir insanı anlatan Gollum karakterinin bir arada olduğu fotoğrafları, bir sosyal paylaşım sitesinde, arkadaşları ile paylaşan Dr.Bilgin Çiftçi, memuriyetten çıkarıldı.

Aydın’da aile hekimi olarak görev yapan Dr.Bilgin Çiftçi, bir sosyal paylaşım sitesinde, o dönem çokça paylaşılan bir fotoğrafı kendi arkadaş grubu ile paylaşmıştı. Dr.Çiftçi’nin bu paylaşımı bir muhbir tarafından, isimsiz bir dilekçeyle, Aydın Valiliği ve Sağlık Müdürlüğü’ne ayrı ayrı bildirilerek; “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle “gereğinin yapılması” talep edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra gelen bu ihbar, Valilik tarafından “ciddiye alınarak”, Dr.Çiftçi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmayı yürütmek üzere de hükümete yakın Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı iken personelden sorumlu Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığına getirilen Cemal sezgin atandı. 

Sezgin tarafından düzenlenen Soruşturma Raporu’nda, Gollum karakteri hakkında Vikipedi’den edinilen bilgi de paylaşılarak, “aynı resim karesinde bu karaktere Cumhurbaşkanı’nın benzetilmesi hakaret ya da aşağılama değil demek en hafif tabirle safdillik olur” dendikten sonra; paylaşım tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmadığı da göz ardı edilerek, çokça da siyasi tespit ve yorum yapılarak, Dr.Çiftçi hakkında aşağıdaki cezalar önerildi:

-Cumhurbaşkanına yönelik onur kırıcı eylem olduğundan Dr.Çiftçi hakkında ceza soruşturması da yapılması,

-Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 7. maddesindeki “Tabip ve diş tabibi sanat ve mesleğinin icrası dışında dahi olsa, meslek ahlâk ve adabı ile telif edilemeyen hareketlerden kaçınır” kuralını ihlal ettiğinden aile hekimi olan Dr.Çiftçi’ye 20 ihtar puanı verilmesi,

-Devlet Memurları Yasası’nın 125/E-b maddesindeki “Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasî veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek” kuralını ihlal ettiğinden Dr.Çiftçi’nin Devlet memurluğundan çıkartılması.

Soruşturma Raporu’nun ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Dr. Bilgin Çiftçi hakkında ceza davası açtı. Halen sürmekte olan davada, Aralık ayında karar verilmesi bekleniyor.

Dr.Çiftçi’ye aile hekimliği mevzuatı gereği 20 ihtar puanı cezası verilirken, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin Kurulunun Devlet Memurluğundan çıkartılma cezasına ilişkin ilk değerlendirmesinde bunun çifte ceza olabileceği uyarısı üzerine ihtar puanı cezası geri alındı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu, Dr.Çiftçi’nin Devlet memurluğundan çıkarılması teklifini ilk olarak 15 Mayıs 2015 tarihinde inceledi. Türk Tabipleri Birliği’nin de Hukuk Bürosu ve Aile Hekimliği Kolu ile destek verdiği sözlü savunmadan sonra verilen kararda; “…muhakkikçe hazırlanan inceleme raporunda eksikliklerin bulunduğu, bu nedenle olayın yeterince aydınlatılamadığı ve adı geçene isnat edilen fiilin tam olarak ortaya konulamadığı görüldüğünden konunun yeniden etraflıca soruşturulmasının gerektiği…” kararı verildi.

Söz konusu karardan sonra aynı muhakkik tarafından yeniden Soruşturma Raporu yazıldı. Esas olarak önceki raporun aynısı olduğu dikkat çeken Soruşturma Raporu’nda; bu kez paylaşım tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı değil Başbakan olduğu belirtildi. Siyasi değerlendirmeler kısmen çıkartıldı, ancak “…fiilin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret unsuru içerebileceğinin yanında, paylaşımın siyasi bir mesaj içerdiği, siyasi bir kanaat ve düşünceyi barındırdığı …” değerlendirmesiyle Dr.Çiftçi’nin Devlet memurluğundan çıkartılması teklifi yinelendi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu, öncesinde eksik ve yetersiz bulduğu Soruşturma Raporu’nu 14.10.2015 tarihindeki görüşmesinde yeterli bulmuş olacak ki, Dr.Bilgin Çiftçi’nin Devlet memurluğundan çıkartılmasına karar verdi.

Dr. Çiftçi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun bu kararının resmen tebliğinden sonra iptali için idari yargıda dava açacak. Türk Tabipleri Birliği olarak; ifade özgürlüğünü ihlal eden ve apaçık hukuka aykırı olan bu karara karşı meslektaşımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiriz.