Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla katliam soruşturması hakkında görüşme

26 Kasım 2015 günü saat 15.00’te Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ve Soruşturma Savcılarından Ramazan Demir ile bir görüşme yapılmıştır.

Görüşme DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin talebi, dört örgütün başkanları ve avukatların katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gizlilik kararı bulunmaktadır. Başsavcılık tarafından bugüne kadar, sonuncusu 28 Ekim 2015 günü olmak üzere toplam dört adet yazılı açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalarda çok sınırlı bilgiler verilmiştir.

Görüşmede öncelikle, soruşturmanın seyri ve kapsamına ilişkin bilgi talep edilmiştir. Başsavcılık tarafından soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin bilgi verilmiştir.  Özetle soruşturma kapsamında ele geçirilen bilgi ve belgelerin analizinin devam ettiği, suçun arka planının araştırıldığı belirtilmiştir.

Geçmiş deneyimler ve ortaya çıkan bilgiler ışığında böylesi bir katliamın,  IŞİD üyesi kişilerin dışında, kamu adına hareket eden kimi yapıların katılımı olmaksızın gerçekleştirilmesinin düşünülemeyeceği belirtilerek suçun faillerinin bu kapsam dikkate alınarak soruşturulması talep edilmiştir.

Soruşturmaya ilişkin gizlilik kararının suçtan zarar görenlerin soruşturma ile ilgili kimi bilgilere ulaşarak soruşturmanın derinlemesine ve objektif bir biçimde yürütülmesine katılma haklarını kullanabilecekleri bir biçimde uygulanması isteği bir kez daha dile getirilmiştir.

Son olarak, Başsavcılık kayıtlarına göre katliamda 101 kişinin öldüğü, 403 kişinin yaralandığı bilgisi edinilmiştir. Bu bilgilerin elimizde bulunan bilgilerle karşılaştırılıp olası eksiklik ve hataların giderilmesi için resmi olarak paylaşılması talebimiz uygun bulunarak, ayrıntılı bilgi verileceği belirtilmiştir. 

Soruşturma süreci takip edilerek edinilen bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi