Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanları iş bıraktı

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi asistanları olumsuz çalışma koşulları ve döner sermaye ödemelerinin yapılmamasını protesto etmek amacıyla 30 Kasım 2015 tarihinde iş bıraktı. Eyleme, uzman hekimler de destek verdi. 

Asistan hekimler sabah saatlerinden itibaren polikliniklere gitmeyerek hastane bahçesinde toplanmaya başladılar. Asistan hekimlerin toplanmasının ardından, saat 10.30’da basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi asistan temsilcisi Çağrı Dursun tarafından okundu. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi asistanlarının her geçen gün artan bir iş yoğunluğunda ve güvensiz bir ortamda büyük bir özveriyle çalışmakta olduklarını ve bu yoğunluktan kalan zamanda da eğitim alabilmek için uğraştıklarını belirten Dursun, “Buna rağmen giderek azalan ek ödemelerimiz nedeniyle zorlanmakta ve gittikçe daha da artan bir gelecek kaygısı içinde boğulmaktayız” diye konuştu.

Asistan hekimlerin asıl amacının eğitim almak olduğunu hatırlatan Dursun, Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin “Uzmanlık öğrencisi; eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır” şeklindeki 11. maddesinin 7. bendine göre, asistan hekimlerin eğitiminde performans sisteminin yeri olmadığının altını çizdi.

Dursun, “Bu sebeple biz asistan hekimler; sabit ücretlerimizin en az iki katına çıkarılmasını ve genel bütçeden karşılanmasını talep ediyoruz. Eğitim saatlerimizin öğle aralarında ya da mesai saatleri dışında değil; tüm klinik asistanları için mesai saatleri içinde verilmesini talep ediyoruz. Teorik eğitimimizin çekirdek eğitim müfredatına uygun şekilde eğitim kadrosu tarafından  verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasına TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök katıldı. Burada bir konuşma yapan Sürenkök, İzmir’de üç yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi asistan hekimlerinin başlattığı sürecin, Bozyaka, Behçet Uz, Yeşilyurt ve son olarak Tepecik hastanelerinde benzer taleplerle sürdüğünü belirterek, TTB’nin tüm bu süreçlerde asistan hekimlerin yanında olduğunu belirtti. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı olumsuzlukların asistan hekimlerin sorunlarını giderek artırdığını belirten Sürenkök, asistan hekimlerin mücadelelerine destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. 

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Suat Kaptaner, SES İzmir Şube Başkanı Rukiye Çakır ile eyleme destek veren sağlık meslek örgütleri temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi asistanlarının yanında olduklarını vurguladılar.