7 Kent 7 Matine etkinliği Ağrı'da başladı

TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’nca düzenlenen “7 Kent 7 Matine” etkinliği 27-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Ağrı’da, Ağrı Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak 27 Kasım 2015 akşamı, etkinliği destekleyen Ağrı Belediyesi tarafından düzenlenen “Dengbej Gecesi” gerçekleştirildi. Geceye, etkinliğin katılımcılarının yanı sıra yerel yöneticiler, siyasetçiler, meslek örgütleri ve sendikaların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

28 Kasım 2015 günü Halk Eğitim Merkezi’nde devam eden etkinliği konukları yazar Latife Tekin ve Fırat Cewerî’ydi. Etkinliğe TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası eski başkanı Prof. Dr. Taner Gören, TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu koordinatörü Dr. Ayşegül Tözeren, Ankara Tabip Odası’ndan Dr. Serdar Koç ve Edirne Tabip Odası’ndan Dr. Mevlüt Çavuş katıldılar. Kürtçe ve Türkçe olarak gerçekleştirilen ve halka açık olan etkinlik saat 11.00’de başladı, yazarların kitaplarını imzalamasının ardından saat 16.00’da sona erdi.

29 Kasım Pazar günü de sosyal program kapsamında kentin tarihi ve kültürel yerlerini kapsayan bir gezi gerçekleştirildi.