64. Hükümet Programı'nda Tek Temel Kamu Hizmeti Güvenlik, Sağlık Hakkından Eser Yok!

Devlet Memurları Yasası'nda kapsamlı bir yeniden biçimlendirme (reform) yapılacağı açıklanmıştır. Yapılacak düzenlemenin temel yaklaşımı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklandığı üzere “temel hizmetler dışındaki alanlarda sözleşmeli çalışmanın esas olacağı” yönündedir. Bu kapsamda 64. Hükümet Programı’nda “temel kamu hizmeti” olarak sadece güvenlik hizmetlerinin anıldığı görülmektedir. Yine Program’da Yönetişim başlığı altında “kamu hizmetlerine erişimin sağlanması” kamu yönetiminin görevleri arasında sayılmıştır.
 
Hükümet Programı’nda sağlık hizmetlerine dair yapılacaklar arasında “şehir hastanelerinin tamamlanması” bu hastanelerin yönetim anlayışına dair belirleme yapılacağı, aile hekimliğinin yapısında değişiklik yapılacağı belirtilmektedir. Ancak tüm bunlar “sağlıklı nesiller” başlığı altında yer almakta ve “temel kamu hizmeti” nitelemesi kesinlikle yapılmamaktadır.
 
Atılacak adımların kamu hizmetinin niteliğini ve doğal olarak devletin görevlerini değiştireceği açık olmasına karşın hem hizmeti sunan hem hizmetlerden yararlananlar olarak vatandaşlara net açıklamalar yapılmamaktadır.   
 
Yeni hükümet döneminde de sağlığın temel kamu hizmeti olarak algılanmadığı, sağlık hakkından çok uzak bir yaklaşım içinde olduğu görülmektedir. Türk Tabipleri Birliği diğer sağlık örgütleri ve yurttaşlarımızla beraber eşit, ücretsiz, nitelikli, erişilebilir sağlık hizmetleri için mücadelesini sürdürecek.
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi