Paris İklim Konferansı'nda 'Küresel İklim ve Sağlık Zirvesi'

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Prof. Dr. Kayıhan Pala'dan oluşan TTB Heyeti, 30 Kasım'da Paris'te başlayan Paris İklim Konferansı COP21 kapsamında bugün de (5 Aralık 2015 Cumartesi) gerçekleştirilen "Küresel İklim ve Sağlık Zirvesi'nde yer aldılar. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan zirveye konuşmacı olarak katıldı.

Koordinasyonunu, Küresel İklim ve Sağlık Birliği (Global Climate and Health Alliance), Dünya Sağlık Örgütü, Fransız Sağlık ve Çevre Derneği (Société Française de Santé et Environnement - SFSE) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) ve Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in üstlendiği zirve 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Dr. Bayazıt İlhan konuşmasında, iklim ve sağlık konusunda devletlere düşen rolü vurguladı.

Dr. İlhan'ın konuşması için tıklayınız.