TTB Aile Hekimleri Güney İlleri Bölge Buluşması 20 Aralık'ta Gaziantep'te

TTB Aile Hekimleri Kolu'nca düzenlenen “TTB Aile Hekimleri Güney İlleri Bölge Buluşması” 20 Aralık 2015 tarihinde Gaziantep’de gerçekleştirilecek.

Güney illerinde çalışan Aile Hekimleri ile bir araya gelmenin amaçlandığı toplantıda, Cumartesi fazla çalışma dayatması, ceza puanları uygulaması, sözleşme feshi tehditleri, tek taraflı sözleşme koşulları, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar başta olmak üzere öncelikli sorunlar ve bunlara karşı aile hekimlerinin, yanıtları, yürüttüğü örgütlü mücadele süreci ve kazanımlar değerlendirilecek.

Bundan sonraki dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili olarak görüş ve önerileri belirleyebilmek açısından, toplantımıza, tüm ASM ve TSM çalışanlarının, birinci basamakta örgütlü sendika ve dernek temsilcilerinin katılması birlikte mücadele geleneğimize ve pratiğimize güç verecektir.

 

Program, yer ve zaman:

‘TTB Aile Hekimleri Güney İlleri Bölge Buluşması’

20 Aralık Pazar Saat:10.00-16.00

Gaziantep Şehit Kamil Kültür Merkezi

 

Taslak Program:

09.30   Kayıt

10.00   Açılış konuşması

10.15   Toplantı divanının oluşumu

10.30   Sunum

11.00   Kurum temsilcilerinin görüşleri

11.30   Tartışmalar

12.30   Ara

13.00   Tartışmalar

14.00   Ara

14.15   Çözüm önerileri ve mücadele süreci

16.00   Görüşlerin toparlanması