TTB'den Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşme

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Güneydoğu’da sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçelerde sağlık çalışanlarının izinlerinin kaldırılması ve acil göreve çağrılmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Bakanlık yetkilileri özellikle Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasakları ve can güvenliği olmaması nedeniyle sorunlar çıktığını, hastanenin bir bölümünün lojmana çevrildiğini, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gidiş gelişlerinde güvenlik sağlanamadığından birer haftalık görevlendirmeler planlandığını aktardı. Valiliklerin sağlıkçılar için gerekli güvenlik önlemlerini aldığı iletildi.

Görüşmede, Bakanlık yetkilileri tarafından sadece pratisyen hekim değil, beyin cerrahisi, genel cerrahi, ortopepedi gibi cerrahi branşlarda da, dahili branşlarda da hekim ihtiyacı olduğu, Kamu Hastane Kurumu'nun genel sekreterliklere yazılar ve telefonlar ile gönüllü hekimler listesi oluşturduğu, İstanbul'dan, Mersin'den Manisa'dan gönüllü hekimlerin birer haftalık görevlendirmelerle hastanede kalarak çalışacakları, sonrasında izin verileceği ve ilave ücret ödeneceği aktarıldı. Acil müdahalelerde deneyimli pratisyen hekim ve cerrahlara da bu yapıda gönüllü olup olmadıklarının sorulduğu bilgisi verildi.