TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 36. Genel Kurulu yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun (TTB-UDEK) Seçimli Genel Kurulu 19 Aralık 2015 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mavi Salonu’nda  yapıldı.

Divan Başkanlığı’nın seçimi sonrası TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Tunçalp Demir açılış konuşmalarını yaptılar. Ardından TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 2013-2015 Dönemi Çalışma Raporu  sunuldu. TTB-UDEK 2013-2015 Dönemi Mali Raporu sunumu sonrası raporlar Genel Kurul tarafından oybirliği ile aklandı.

Dr. Umut Akyol, ATUB (UEMS) ile ilişkiler hakkında bilgilendirme yaptı.

TTB UDEK üyeliği ve gözlemci üyelikten asıl üyeliğe geçiş için başvuran derneklerin durumu Genel Kurul tarafından değerlendirilip karara bağlandı.

TTB-UDEK 2015-2017  Dönemi Yürütme Kurulu için adaylar alındıktan sonra seçim gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonrasında Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 2015-2017 Dönemi Yürütme Kurulu Dr. Umut Akyol (ATUB Temsilcisi), Dr. Bülent Atilla, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Tunçalp Demir, Dr. Bülent Erbil, Dr. Orhan Odabaşı (TTB Temsilcisi), Dr. Bülent Önal, Dr. Meram Can Saka ve Dr. Ertan Yılmaz’dan oluştu.

Toplantı tutanağı için tıklayınız...