YAŞATMAK İÇİN BARIŞA SES VER

Ülkemizin içinde bulunduğu çatışma ortamı ile KESK, DİSK ve TMMOB'nin 29 Aralık etkinliklerine ilişkin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bir açıklama yayınlamıştır.

 

 

Sağlığa giden yol emekten, barıştan ve demokrasiden geçer
"YAŞATMAK İÇİN BARIŞA SES VER"
 
Ülkemiz yangın yeri.
 
Bebekler, çocuklar kucakta kurşunlanarak ölüyor. İnsanlar sokağa çıkamıyor, ekmek, su bulamıyor, sağlık hizmetlerine ulaşamıyor, kadınlar evde doğum yapıyor.
 
Çatışmalar gittikçe şiddetleniyor, akan kan durmuyor, düşmanlık körükleniyor.
 
Ülkemiz için, canlarımız için endişemiz giderek büyüyor. Daha büyük felaketler, acılar yaşanmasından korkuyoruz.
 
Sessizliğimizi bozalım. Bu kaygı verici gidişe dur diyelim.
 
DİSK, KESK ve TMMOB 29 Aralık Salı günü “Savaşa karşı kardeşliği ve barışı inşa etmek için” üretimden gelen gücü kullanma ve hizmet üretmeme kararı aldılar.
 
 
TTB'nin bu konuda sürdüregeldiği mücadele bir tek çocuğun, kadının, gencin daha ölmemesi, bir insanımızın daha burnunun kanamaması içindir. 
 
DİSK, KESK ve TMMOB'nin bu ülkede akan kanın durması adına gösterdikleri çabayı değerli buluyoruz. Tüm yurttaşlarımızı ve meslektaşlarımızı bu çabaya destek olmaya, barış talebini yüksek sesle dile getirmeye çağırıyoruz.
 
Yarın çok geç olmadan!
 
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi