• TTB ve uzmanlık derneklerinden `tütün kontrolü` hakkında açıklama

  Türk Tabipleri Birliği ve TTB UDEK üyesi uzmanlık dernekleri, tütün kontrolüne ilişkin ortak açıklama yaptı.

 • TTB 67. Büyük Kongresi

  Türk Tabipleri Birliği 67. Büyük Kongresi 10-12 Haziran 2016 tarihinde Ankara`da gerçekleştirildi.

 • TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı.

  Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı” 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Cebeci Kampusu 50. Yıl Amfisi’nde gerçekleştirildi.

 • Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı.

  29 Mayıs 2015 tarihinde görev yaptığı hastanede katledilen Op. Dr. Kamil Furtun aramızdan ayrılışının birinci yılında Samsun’da anıldı.

 • Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu

  Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Tıbbın Alternatifi Olmaz” başlıklı sempozyum, 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

 • Tıpta Uzmanlık Kurulu Değerlendirme Toplantısı

  Tıpta Uzmanlık Kurulu değerlendirme toplantısı 06 Mayıs 2016 Cuma günü yapıldı.

 • “Sürücü Belgesi Olur Raporu” Toplantısı

  Yeni mevzuat gereği yenilenen sürücü belgelerinin hukuken altyapısının tartışılacağı ve uzmanlık dalları arasında iş akış şemasının değerlendirileceği toplantı 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde gerçekleştirildi.

 • TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı

  Yeni Yasa Tasarısı nelere yol açar? Ne yapmalı? Öğrenciler, hekimler, öğretim üyeleri, ÖSYM hep birlikte tartışıyoruz.

 • "Tıbbın Alternatifi Olmaz" Sempozyumu

  "Tıbbın Alternatifi Olmaz: Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı" Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul`da yapılacak.

 • Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır.

  Sağlık Bakanlığı, Sağlık.Net Online ve e-Nabız konulu, 2016/6 sayılı bir Genelge yayınlayarak hastaların 1.1.2015 tarihinden bu yana tutulmuş sağlık bilgilerinin, bütün sağlık kuruluşları tarafından Bakanlığa gönderilmesini istedi.