• TTB, Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplandı

  Toplantı, Tabip Odaları, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Uzmanlık Dernekleri ve TTB Özel Hekimlik Kolu temsilcilerinden oluşan 22 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

 • Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu

  Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu 17 Kasım 2018 Ankara

 • Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler

  “Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi” Hk. Toplantı 21 Eylül 2018 tarihinde yapıldı.

 • Bir meslektaşımız daha uğradığı şiddet nedeniyle yaşamını kaybetti.

  Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz.

 • “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri

  YÖK web sayfasında “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri İle İlgili haber yer aldı.

 • XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yapıldı.

  23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 09 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon`da gerçekleştirildi.

 • TTB UDEK XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ve Çalışma Grupları Toplantıları

  TTB UDEK XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ve Çalışma Grupları Toplantıları 09 Aralık 2017 Cumartesi günü yapılacak.

 • TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı.

  Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (Standing Committee of European Doctors; CPME) toplantısı 24 ve 25 Kasım 2017 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına Prof. Dr. Dilek Aslan katıldı.

 • TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 38. Olağan Genel Kurulu Tutanağı (18 Kasım 2017)

  Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 38. Olağan Genel Kurulu 18 Kasım 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

 • Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz!

  Geçtiğimiz hafta 2 hekim ve 1 tıp öğrencisinin aynı gün ölümleri sonrasında sağlık çalışanlarını umutsuzluğa, tükenmişliğe götüren çalışma ve yaşam koşullarına dikkat çekmek, sağlık çalışanlarının “Ölümüne Çalışmak, Çalışırken Ölmek İstemiyoruz” isyanını