• XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Yapıldı

  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından düzenlenen XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde 8 Aralık 2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştiril

 • Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin UDEK ve TTB görüşü

  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan “tütün kontrolü” ile ilgili düzenlemeye ili

 • XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmir’de Yapılacak

  XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 08 Aralık 2018 Cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilecek.

 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Bazı Hükümleri Hakkında BİLGİ NOTU

  AKP’li 6 milletvekilinin imzasıyla 30 Ekim 2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ayrıntılarına ilişkin bilgi notu hazırlandı. Türk Tabipleri B

 • TTB, Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplandı

  Toplantı, Tabip Odaları, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Uzmanlık Dernekleri ve TTB Özel Hekimlik Kolu temsilcilerinden oluşan 22 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

 • Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu

  Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu 17 Kasım 2018 Ankara

 • Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler

  “Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi” Hk. Toplantı 21 Eylül 2018 tarihinde yapıldı.

 • Bir meslektaşımız daha uğradığı şiddet nedeniyle yaşamını kaybetti.

  Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz.

 • “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri

  YÖK web sayfasında “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri İle İlgili haber yer aldı.

 • XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yapıldı.

  23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 09 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon`da gerçekleştirildi.