Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı: Doğa, İnsan ve Geleceğimiz