17. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri: Olağandışı Durumlar ve Meslek Örgütü