e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2002  Sayı: 93

 

 

TTB, ABD'nin olası Irak saldırısına ve Türkiye'nin bu sürece sokulmak istenmesine karşı eylem takvimini başlattı.
Savaş Öldürür!

1.gif (27143 bytes)Hekimlerden alkışlı protesto Türkiye halkı savaş istemiyor. Hekimler, Türkiye halkının bu isteğini biliyor ve insan sağlığı için çalışan bir meslek grubu olarak "ABD'nin savaşı"na, "ABD'nin olası Irak saldırısı"na karşı çıkıyor. Bu karşı çıkışı seslendirmek isteyen TTB, tüm Türkiye çapında eylemliliğe geçti.


Meslek Hastalıkları Hastanesi İşlevsizleştiriliyor...
Çalışma Bakanlığı'na tepki

4.gif (19620 bytes)Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi önünde açıklama yapan Ankara Tabip Odası, meslek örgütü ve sendika temsilcileri, hastanenin “ne olduğu belirsiz bir yapıya sokulmak istendiğini” belirterek, bunun “fiilen kapatılması” anlamına geldiğine dikkat çektiler.


7. Pratisyen Hekimlik Kongresi tamanlandı...
"Pratisyen hekimlik ayrı bir disiplin olmaı"

5.gif (26643 bytes)ANTALYA - Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu (TTB-PHK), Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE), Pratisyen Hekimlik Derneği ile Antalya Tabip Odası’nın katkılarıyla düzenlenen 7. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 9-13 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. 2 bin 300 hekimin katıldığı kongrede, pratisyen hekimlik alanında yapılan çalışmalar, dünyada pratisyen hekimliğin durumu ve konumu; meslek pratiğindeki sorunlar ve tıptaki son gelişmeler ele alındı. Kongrede, dünyadaki örnekler de dikkate alınarak, Türkiye’de Genel Pratisyenlik alanının ayrı bir akademik disiplin olması ihtiyacı ve çalışmaların bu yönde yoğunlaştırılması talepleri öne çıktı.


"Sağlık Bakanlığı yanlış yapıyor"

Büyük çoğunluğunu halk sağlığı öğretim üyesi ve uzmanlarının oluşturduğu bir grup hekim, Sağlık Bakanlığı’nı unuttuğu temel ilke ve görevlerini yerine getirmeye çağırdı. Sağlık Bakanlığı’nın son 15 yıldır tarihsel hedefleri ve geçmişiyle ters düşen yönelimler içinde olduğu tespitinden hareket eden, büyük bölümünü halk sağlığı öğretim üyesi ve halk sağlığı uzmanlarının oluşturduğu bir grup hekim, Sağlık Bakanlığı’nı temel ilke ve görevlerini yerine getirmeye çağırdı. Başlangıçta 43 hekimin imzasını taşıyan değerlendirme şöyle:


F tipi cezaevlerinde sağlık koşulları tartışıldı
F tipi her yönden "sağlıksız"

“Hapishanelerde Sağlık ve Yaşam Koşulları Kurultayı”nda konuşan TTB İkinci Başkanı Metin Bakkalcı, F tipi cezaevlerinde hekimlerin klinik özgürlüklerinin tahrip edildiğini söyledi.   TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, F tipi cezaevlerinde izolasyon nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin fiziksel, ruhsal ve sosyal tahribata uğradıkları kadar, hekimlerin de klinik özgürlüklerinin tahrip edildiğini söyledi.


Prof. Dr. Emin Ergen, spor hekimliğini anlattı...
"Spor hekimi sporcuyla aynı dili konuşur"

7.gif (40132 bytes)A.Ü. Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Ergen, sporcu sağlığı ve sporcuların performansı açısından son derece önemli olan spor hekimliği konusunda, Türkiye’de toplumun son 10 yılda bilinçlenmeye başladığını bildirdi. Yine de, diğer uzmanlık dallarıyla karşılaştırıldığında spor hekimliğinin yeterince ön planda olmadığını belirten Ergen, bu konuda basına da görev düştüğünü belirtti.


Aydın'da emzirme danışmanlığı eğitimi...

8.gif (26238 bytes)TTB ve UNICEF’in ortak yürüttüğü “Emzirme Danışmanlığı ve Bebek Beslenmesinde Yenilikler” konulu eğitim programı tabip odalarınca sürdürülüyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve UNICEF’in ortak yürüttüğü “Emzirme Danışmanlığı ve Bebek Beslenmesinde Yenilikler” konulu eğitim programı tabip odalarınca sürdürülüyor. Son olarak 4-6 Ekim 2002 tarihlerinde de Aydın’da “Anne Sütünde Yenilikler ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” gerçekleştirildi.


Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu

9.gif (12606 bytes)Ankara Tabip Odası’nca  düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu” Kasım’da  gerçekleştirilecek. Ankara Tabip Odası’nca düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu” 16-17 Kasım 2002 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.


"Seyirci kalmayacağız"

Tüm toplum kesimlerinin 3 Kasım’da yapılacak genel seçimler ve ABD’nin Irak’a yapacağı müdahaleye kilitlendiği bir ortamda Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi sessiz sedasız, hiçbir inandırıcı neden gösterilmeden işlevsiz hale getiriliyor. İşçi sağlığı alanında deneyimli olan kadroları başka hastanelere tayin ediliyor; bir başka ifade ile kapısına kilit vuruluyor.


TTB Olağanüstü Büyük Kongresi 23 Kasım'da
Türk Tabipleri Birliği’nin seçimsiz 52.Olağanüstü Büyük Kongresi, 23-24 Kasım 2002 tarihlerinde Devlet Su İşleri Konferans Salonu’da (Yücetepe-ANKARA) gerçekleştirilecek.

Seçim Etkinlikleri
3 Kasım 2002 Pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde tabip odaları “seçim etkinlikleri”ni yoğunlaştırdılar. İstanbul ve İzmir Tabip Odaları, 21 Ekim 2002 günü seçimlerde ön sıralardan milletvekili adayı olan hekimlerle toplantılar düzenlediler. Toplantılarda, milletvekili adaylarının sağlık politikalarına ilişkin vaatleri tabip odalarının öneri ve istekleri tartışıldı.

Tabip Odaları "savaşa hayır" eylemlerini sürdürüyor

İstanbul Tabip Odası’nca 12 Ekim 2002 Cumartesi günü TÜYAP bahçesinde düzenlenen eyleme çok sayıda hekim katıldı. Büyük bir “Savaşa karşı yaşamı savunmak için” yazılı pankart ve “ABD benim adıma savaşma”, “Savaş öldürür”, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur”, “Savaş sağlığa zararlıdır”, “ABD ellerini sileceğin havlu değiliz”, “Savaş için değil, adalet için mücadele edelim”, “Yaşamak istiyoruz, yaşatmak istiyoruz”, “Sessizliğin ortasında ölüm sessizliği” yazılı dövizler taşıyan hekimler, bir basın açıklaması yaptılar.


Uzmanlık Tüzüğü tartışılacak
TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) ve Ankara Tabip Odası’nın (ATO) ortaklaşa düzenlediği 8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kurultayda uzmanlık eğitiminin sorunları masaya yatırılacak ve Sağlık Bakanlığı’nca kısa süre önce değiştirilen Tıpta Uzmanlık Tüzüğü değerlendirilecek.

Manisa Tabip Odası Hekim Meclisi Toplandı

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu toplandı

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu toplanacak

A Tipi İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kursu yapıldı

Sağlık gündeminde malpraktis öne çıktı

TTB-STED Fotoğraf Yarışması-2002 sonuçlandı
"Büyük Ödül "Asi Başaklar"ın
11.gif (14057 bytes)Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nce (STED) düzenlenen “Fotoğraf Yarışması-2002” sonuçlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Cansu Bozacı’nın “Asi Başaklar” adlı eseri büyük ödüle; Dr. Sadık Nazik’in “Hayatın Kaynağı”, A. Kadir Ekinci’nin “Bekleyiş”  ve Ali Cansu Bozacı’nın “Yansıma” adlı eserleri başarı ödüllerine; Hemşire Şenay Oğuz’un “Hor Hor Tası” adlı eseri Sanat Yapım Ödülü’ne; Dr. Nurettin Özdener’in “Dargeçit Meryem Ana Kilisesi” adlı eseri de Jüri Özel Ödülü’ne değer bulundu.

7. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi

Pratisyen hekimler olarak 7. Pratisyen Hekimlik Kongresinde de mesleki/bilimsel gelişmeler yanı sıra toplum sağlığını ilgilendiren konuları da tartışarak toplumun ve sağlık ortamının gündemine getirdik. Yaklaşık bir ay sonra yapılacak seçimler sonrası hükümeti oluşturacak parti/partilerin programlarında toplumun sağlığının korunup geliştirilmesine yönelik ipuçları bulmak neredeyse olanaksız.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön