e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2002  Sayı: 93

 

Meslek Hastalıkları Hastanesi işlevsizleştiriliyor...

Çalışma Bakanlığı'na tepki

Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi önünde açıklama yapan Ankara Tabip Odası, meslek örgütü ve sendika temsilcileri, hastanenin “ne olduğu belirsiz bir yapıya sokulmak istendiğini” belirterek, bunun “fiilen kapatılması” anlamına geldiğine dikkat çektiler.

4.gif (19620 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca “hizmet hastanesi”ne dönüştürülerek, kuruluş amacından uzaklaştırılıyor. Meslek odaları ve sendikalar, Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin “işlevsizleştirilmek” istenmesine tepki göstererek, bu girişime son verilmesini istediler.

ATO, DİSK, HAK-İŞ, KESK, TMMOB, TÜRK-İŞ ve SES temsilcileri 1 Ekim 2002 günü Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Oktay Ferit ile görüşerek, “hizmet hastanesi”ne dönüştürülmesinden duydukları kaygıyı dile getirdiler. Bu girişimin, Türkiye’de meslek hastalıkları hastanelerinin yaygınlaştırılması çabalarına zarar vereceği uyarısında bulunan temsilciler, daha sonra hastanenin önünde bir basın açıklaması yaptılar.

Türkiye’de meslek hastalıklarıyla ilgili istatistiksel verilerin “alay konusu olacak biçimde iyi olduğunun” belirtildiği açıklamada, “Yılda 40 bin meslek hastalığının beklendiği ülkemizde, saptanabilen olgu sayısının 1000’in altında oluşu, kayıtların yetersiz olduğu kadar, hizmetin yaygın olmayışının da göstergesidir” denildi. Açıklamada, İngiltere’de resmi verilere göre kanser ölümlerinin yüzde 4’ünün mesleki nedenli olduğu saptanmasına karşın, Türkiye’de yıllık ortalama 7 bin kanser ölümünün hiçbirinin mesleki nedenli olmadığının kabul edildiğine dikkat çekildi.

13-14 Nisan 2002 tarihinde düzenlenen “Muzaffer Aksoy Meslek Hastalıkları Sempozyumu”nda “Halen faaliyet gösteren meslek hastalıkları hastanelerinin bina, donanım ve insan gücü açısından desteklenmesi” kararı alındığının anımsatıldığı açıklamada “Ancak bugün, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi ‘hizmet ve meslek hastalıkları hastanesi’ gibi ne olduğu belirsiz bir yapıya dönüştürülmek istenmektedir. Bu uygulama hastaneni fiilen kapatılması anlamına gelmektedir” denildi.

Basın açıklamasında, meslek hastalıklarının önlenmesi için akılcı, bilimsel, planlı, toplum sağlığını önceleyen yatırımlar yapmak yerine, yaklaşan seçimlere yönelik olarak, popülist bir yaklaşımla hastanenin kapatılmak istendiği savunuldu. Bu yaklaşımın, çalışanların sağlığına yönelik telafisi mümkün olmayan olumsuzluklar yaratabileceği uyarısının yapıldığı açıklamada, bu uygulamadan  derhal vazgeçilmesi istendi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Bizler Çalışma Bakanlığı’nı sorumlu davarnmaya, dar görüşlü siyasi kaygılardan uzaklaşarak, insan sağlığı üzerinden siyaset yapmaya son vermeye çağırıyoruz. Meslek hastalıkları hastaneleri Türkiye için önemli bir ihtiyaçtır. Her açıdan desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekirken, onu amacından uzaklaştıracak, işlevsizleştirecek uygulamalara yapılmasına son verilmelidir.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön