e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2002  Sayı: 93

 

7. Pratisyen Hekimlik Kongresi tamamlandı...

“Pratisyen hekimlik ayrı bir disiplin olmalı”

 

Hekimlerden kongreye tam not Antalya'da gerçekleştirilen 7. Pratisyen Hekimlik Kongresi'ne katılan hekimlerin büyük bölümü, kongreyi genel anlamda son derece olumlu bulduklarını dile getirdiler. 

Kongre sonuç bildirgesi

“Bizi ikinci/üçüncü işlerde çalışmaya zorlayan maaşlarımızın arttırılmasını, tek bir işte ve kurumda çalışarak insana yakışır bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz.”

5.gif (26643 bytes)Tıp Dünyası - ANTALYA - Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu (TTB-PHK), Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE), Pratisyen Hekimlik Derneği ile Antalya Tabip Odası’nın katkılarıyla düzenlenen 7. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 9-13 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. 2 bin 300 hekimin katıldığı kongrede, pratisyen hekimlik alanında yapılan çalışmalar, dünyada pratisyen hekimliğin durumu ve konumu; meslek pratiğindeki sorunlar ve tıptaki son gelişmeler ele alındı. Kongrede, dünyadaki örnekler de dikkate alınarak, Türkiye’de Genel Pratisyenlik alanının ayrı bir akademik disiplin olması ihtiyacı ve çalışmaların bu yönde yoğunlaştırılması talepleri öne çıktı.

7. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 9 Ekim Çarşamba günü eğitim kurslarıyla başladı. Kongrenin açılışı 10 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirildi. Kongrenin açış konuşmasını yapan TTB PHK Başkanı Dr. Muharrem Baytemur, sözlerine “poliodan sonra çocuk felcini de eradike eden” pratisyen hekimlere teşekkür ederek başladı.  Baytemur, “Tüm pratisyen hekimler gece gündüz demeden, ülkenin her yerinde, herkesin yardımına koşuyorlar. Ama kimse bize teşekkür etmiyor” diye konuştu.

Pratisyen Hekimlik Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, yıllardır düzenlenen kongrelerin artık genel pratisyenlik alanında bir boşluğu doldurmaya başladığını vurguladı. Türkiye için vazgeçilmez bir alan olan pratisyen hekimliğin, açıkça olmasa da bazı uygulamalarla gözardı edildiğini belirten Mazmanoğlu, varolan yasaların bile uygulanmadığına dikkat çekti.

6.gif (24256 bytes)GPE Başkanı Dr. Özen Aşut, 7. kongrenin pratisyen hekimlik açısından yeni bir kilometre taşı olması dileğiyle sözlerine başladı. Bir yıldır pratisyen hekimlerin ortak geleceğine yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Aşut, çocuk felci konusunda elde edilen başarının bu gerçeğin çarpıcı bir örneği olduğunu söyledi. Aşut, dünyanın pekçok ülkesinde pratisyen hekimlerin devletin desteğini aldığını, oysa ne yazık ki Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın bunu sağlayamadığını vurguladı. Bu nedenle, TTB’nin bu konudaki çabalarının son derece önemli olduğunu belirten Aşut, “Tüm meslektaşlarımızı bu alana sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi.

Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Nejat Ergun, pratisyen hekimliğin temel sağlık uygulamaları açısından son derece önemli yer tutan bir alan olduğunu belirtirken, Antalya Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Gül de, sağlık hizmetleri konusunda Antalya’ya ilişkin bazı verileri aktararak, kongreye çalışmalarında başarılar diledi.

Dünya Tabipler Birliği Kongresi’nden döner dönmez 7. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne katılmak üzere Antalya’ya gelen TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Füsun Sayek de konuşmasında, birinci kongreden yedinci kongreye gelişin öyküsünü anlattı. Daha sonra ABD’de gerçekleştirilen Dünya Tabipler Birliği toplantısına ilişkin bilgileri aktaran Sayek,  Dünya Tabipler Birliği başkanlığına bir pratisyen hekim olan Finlandiyalı Kati Mylimaki’nin seçildiğini bildirdi. Sayek,  Mylimaki’nin gelecek yılki pratisyen hekim kongresine katılacağını da söyledi. Pratisyen hekimlerin Türkiye’de çok zor işleri başardığını kaydeden Sayek, “Hiç mütevazı olmayacağız, olmayacaksınız. Sizler bilimselliğiniz, çalışmalarınız, 5 yılda düzenlediğiniz 250 kursunuz, eğitim programınız, 10 yılda 10 bin adet basan STED’iniz, 7. kongreniz, PHK’niz,  raporlarınız ve derneğinizle bu ülkenin insanları için çalışan, ne istediğini bilen, vazgeçilmez ve güçlü sağlıkçılarısınız bu ülkenin” diye konuştu.

 

Hekimlerden kongreye tam not ...

7. Pratisyen Hekimlik Kongresi gerek akademik gerekse sosyal yönden olumlu tepkiler aldı...

Tıp Dünyası - ANTALYA - 7. Pratisyen Hekimlik Kongresi, katılan hekimlerin büyük bölümünden tam not aldı. Gerek bilimsel sunumlar, gerekse sosyal etkinlikler açısından oldukça zengin olan kongre, geçen kongrelerden “bir adım önde” olarak değerlendirildi.  Kimi ilaç firmalarının promosyon dağıtımı sırasında oluşan karışıklıkların gelecek kongrelerde önlenmesi, ilgi çekici panellerin kaçırılmaması açısından, mümkün olabildiği ölçüde aynı saate birden çok oturum konulmaması istendi. 

7. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne ilişkin olarak hekimlerin Tıp Dünyası’na açıkladıkları görüş ve önerileri şöyle:

Dr. Şamih Demli, Ankara Tabip Odası: Kongreye gelen katılımcıların oturumlara katılım oranlarının geçen yıllara göre artması  genel pratisyenlik bilinci ve birinci basamak sağlık hizmetleri içinde bilimselleşmenin ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor bana. Başarılı bir kongre olarak görüyorum.

Dr. İpek Almasulu, İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu Buca Bölgesi: Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne ilk kez katılıyorum ve çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Konular da çok güzel. 3 ayrı salonda üçüne birden girmek istediğin oturumlar oldu. Mümkün mü bilmiyorum ama çok daha büyük bir yerde, oturumların çakışmayacağı biçimde ayarlansa daha avantajlı olurdu.

Dr. Hasan Güler, Pazaryeri Devlet Hastanesi, Bilecik:  Bizi buraya getiren şey; hem bilgilerimizi tazelemek, hem de kendilerine ulaşamadığımız hocalara, danışmanlara daha kolay ulaşmak, birebir soru sorabilme olanağı, yaptığımız   şeyin doğru olup olmadığını sınama olanağı bulmak. Bunun dışında gerçek olan bir şey var; o da bu maaşla buraya gelemeyeceğimiz için bunları fırsat bilip gelmeye çalışıyoruz. Maalesef ilaç firmalarının desteğiyle gelmek zorunda kalıyoruz. Paramedikal konular daha iyiydi bu sefer.

Dr. Oya Okyıldız, Çiğli Merkez Dispanseri, İzmir Tabip Odası: 92’den beri bütün kongrelere katıldım. Bu kongre özellikle çok iyi düzenlenmiş. Hiçbir sorun, sıkıntı yaşanmadı. Bütün katkıda bulunanları kutlamak gerek. Bilimsel içerik ve sosyal yönden de çok iyiydi. Benim bir eleştirim; bu yıl Nazım yılı olduğu için bir gece belki bir Nazım Gecesi yapılması daha anlamlı olurdu diye düşünüyorum.

Dr. Tuncay Yıldırım, KBİ A.Ş. İşyeri Hekimi, Murgul/Artvin: Ben ilk defa geliyorum ve  bir ilaç firması aracılığıyla geliyorum bu da beni rahatsız ediyor. Niye böyle pahalı yerlerde yapılıyor merak ediyorum. Daha uygun yerlerde yapılabilir. Ankara’da, İstanbul’da, kamu kuruluşlarının misafirhanelerinde olabilir. İlaç firmalarının standlarında yayınlardan çok  promosyonların revaçta olduğunu görüyorum. Dağıtımı esnasında da hekim arkadaşların televizyonlarda yiyecek yardımı yapılan arabalara saldırıldığı gibi davrandıklarını gözlüyorum. 15 yıllık bir hekim olarak, yüreğim acıyor. Ama eğitim açısından sorarsanız, senede 15 defa olsa, benim de imkanım olsa hepsine de gelirim. Pek çok şeyden faydalandık.

Dr. Ufuk Sayın, SSK, Çanakkale: Kongre iyi, faydalı. Çok fazla konu yerine bir konu detaylarıyla birlikte anlatılsa çok daha iyi olacak. Her kongrenin bir ana başlığı olsa ve alt başlıklarla detaylandırılsa  daha iyi olacak.

Dr. Nurhan Batur, Atatürk Sağlık Meslek Lisesi, İzmir: Toplantıların büyük çoğunluğuna katıldık, çok faydalı olduğuna inanıyorum sosyal aktiviteler açısından da gayet hoş. Son derece memnun kaldık.

Adnan Girgin, Devlet Hastanesi Acil Servis, Biga: Kongre bizim için verimli. Bazı konuların sabah erken saatlerde olması dezavantaj oldu ama konular çok verimli seçilmiş. Biraz daha “acil yaklaşımlar”a yer verilebilirdi. Katılan kişi çok olduğu için mecburen oturumlar bölünüyor. Girmek istediğim iki konu oldu ama mecburen seçmek zorunda kaldım.

Serap Sevingeç, Merkez 5 No’lu Sağlık Ocağı, Mardin: İlk kez katılıyorum, çok yararlı ve çok güzel buldum. Çoğu konu ilgimi çekiyordu ama aynı saatte birkaç oturum olunca o biraz sıkıntı oldu. Saatlerin çakışması belki önlenebilir.

Hamit Gaffar, Sağlık Eğitim Merkezi, Mardin: Gelecek yıllara dönük olarak, doktorların politikaları da belirlense iyi olur, geniş çaplı tartışmalar yapılarak politik bakış belirlenmeli. Yani konferans ve sosyal etkinliği de geçip pratisyen hekimlerin duruş anlamında politik bakışlarının da belirlenmesi gerekir.

Hülya Erdoğan, 3 No’lu Sağlık Ocağı, Uşak: Bilimsel anlamda oldukça doyurucuydu. Özellikle genel pratisyenlikle ilgili oturumda çok etkilendim. Sadece burada değil, tabip odalarında değil, yerel birimlerde de pratisyenliğin tıp disiplini olduğunu oturtmam gerektiğini düşünüyorum ama bu tabii ki sistemle de alakalı bir şey. Aynı saate rastlayan oturumlardan kaçırdıklarım için üzüldüm. Bir kongre kitapçığı olabilir ya da bildirilerin yazılı sunumu belki dağıtılabilir.

Levent Okurer, Bornova Sağlık Grup Başkanı, İzmir: Kongrenin sosyal amacı, tatil amacı daha önde görünüyor. Biraz daha bilimsel boyutunun öne çıkması daha iyi olur ama demek ki iki ihtiyaç bir arada giderilmeye çalışılıyor. Belki, bilimsel boyutu biraz daha zenginleştirilebilirse, herkesin ilgisini çeken eşzamanlı oturumlar olursa daha fazla kişi izleyebilir diye düşünüyorum. Ama organizasyon çok iyi. Geçen sene yine katılmıştım, bu yıl ondan bir adım daha önde görünüyor.

Naci İşoğlu, Kongre Düzenleme Kurulu üyesi, Antalya Tabip Odası: Kongre gayet canlı bir şekilde geçti. En azından arkadaşlarımızdan aldığımız tepkilerden, kongrede önemli ölçüde bir eksiklik ortaya çıkmadığını öğrenmek bizi mutlu ediyor. Çok ciddi bir sosyal yakınlaşmayı sağladığı ifade ediliyor. Çünkü biz aynı zamanda organizasyon düzenleme kurulunda yer aldığımız için, bu tepkileri birebir görüşmelerle alıyoruz. Bilimsel sunumlara katılımların yüksek olması bizi mutlu ediyor. Çünkü bir yanda sosyal etkinlik bir yanda bilimsel etkinlik; bizim amacımız bu. Her iki hedefe de yaklaştığımızı sanıyorum.

Kongreden notlar...

Tıp Dünyası- ANTALYA- Pek çok bilimsel ve sosyal etkinliği gerçekleştirildiği 7. Pratisyen Hekimlik Kongresi, pratisyen hekimliğin sorunlarının ele alınması kadar, hekimlerin yakınlaşmasını da sağladı. 4 gün süren kongreden dikkat çekici bazı notlar şöyle:

- Kongreye Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 2 bin 300 hekim katıldı. 7. Pratisyen Hekimlik Kongresi böylece bugüne kadar en geniş katılımla gerçekleştirilen kongre oldu.

- Kongre süresince 28 oturum, 9 kurs, 14 serbest bildiri, 9 poster sunumu gerçekleştirildi.  Kongreye yerli ve yabancı 56 konuşmacı katıldı.

- Oturum salonlarının büyük bölümünün doluluk oranı yüzde 60 ile yüzde 100 arasında değişti. Bazı oturumlarda ise ayakta kalanlar oldu.

- Kongrede , bilimsel etkinliklerin yanında çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştirildi. Kongrenin ikinci akşamında sanatçı Edip Akbayram bir konser verdi. Akbayram’ın konseri, kongredeki en yüksek katılımlı etkinlik oldu.

- Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar ilk kez 7. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde sergilendi. Ödül aldığından henüz haberi olmayan bir fotoğraf sahibi, sergide kendi fotoğrafını görmenin mutluluğunu yaşadı.

- Her kongre sonrasında olduğu gibi, bu kongrenin ardından da “Kongreden kongreye bağımlı, taraflı, okunmasa da çıkan gazete Praksisyen” dağıtıldı. Praksisyen’de kongre boyunca yaşanan ilginç olaylar, mizahi bir dille aktarıldı.

- Kongrenin son akşamında düzenlenen Gala Yemeği’nde kongreye katkıda bulunanlara plaketleri verildi.   

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön