e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2002  Sayı: 93

 

7.Pratisyen Hekimlik Kongresi Sonuç Bildirgesi

"Çocuk felcini yok ettik sıra kötü yönetimlerde"

Pratisyen hekimler olarak 7. Pratisyen Hekimlik Kongresinde de mesleki/bilimsel gelişmeler yanı sıra toplum sağlığını ilgilendiren konuları da tartışarak toplumun ve sağlık ortamının gündemine getirdik.

Yaklaşık bir ay sonra yapılacak seçimler sonrası hükümeti oluşturacak parti/partilerin programlarında toplumun sağlığının korunup geliştirilmesine yönelik ipuçları bulmak neredeyse olanaksız.

Ekonomik koşullarımızın düzeleceği iddiasıyla 1 yıl önce Sağlık Ocaklarında da uygulamaya başlanan ve bu güne kadar  hemen hiçbir katkısı olmayan, halkı ve bizleri sıkıntıya sokan, sağlığı ticarileştiren döner sermaye  uygulamalarının   durdurulmasını istiyoruz.

Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında çalışan Pratisyen Hekimler olarak çağdaş sağlık anlayışı gereği toplumun tüm bireylerinin  sağlıklı doğup sağlıklı yaşlılık geçirmeleri , sağlıklı ortamlarda yaşamaları için çaba harcamak istiyoruz.

Bütçeden Temel Sağlık Hizmetleri alanına daha çok pay ayrılmasını istiyoruz.

Çocuk Felcini Türkiye’den yok eden bizlerin Kızamık’ın bebekleri-çocuklarımızı öldürmemesi için  Sağlık Ocaklarımızın araç-gereç ve personel yönünden desteklenmesini istiyoruz.

Nüfus yoğun kentlerde sağlık ocaklarımızın bu işlevini yerine getirebilmesi için sayılarının arttırılmasını istiyoruz.

Bu ülkenin batık banka sahiplerini kurtaracak kadar, koruyucu geliştirici sağlık hizmetlerine de ayıracak parası olduğunu biliyor, vergisini veren halktan işlerimizi yürütmek için para toplamak istemiyoruz.

Bizlerin ve çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan sorumlusu olmadığımız  iç ve dış borçlar bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bunun bedelinin çalışanlara ödetilmesini istemiyoruz.

Biz pratisyen hekimler kendimiz için, toplum sağlığı için ülkemiz için çok değerliyiz.  Bizi ikinci/üçüncü işlerde çalışmaya zorlayan komik düzeydeki maaşlarımızın arttırılmasını, tek bir işte ve kurumda çalışarak toplumun bizden beklediği insana yakışır bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü tarafından başlatılan Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitiminin tüm sağlık otoritelerinin katkılarıyla geliştirilerek  desteklenmesini ve Genel Pratisyenliğin Mesleki Disiplin olarak ülkemizde de gelişmesi  için Sağlık Bakanlığı’nın bu çalışmaya katkı sunmasını ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesin istiyoruz.

Yıllardan beri hekim eğitimi ,dağılımı ve istihdamı üzerine olumsuz etkileri bilinen tabela tıp fakülteleri kapatılmalı, öğrenci kontenjanları azaltılmalıdır, diyoruz.

Olumsuz koşullarda zorunlu / gönülsüz hizmet  yerine, olumlu koşullarda gönüllü çalışmak istiyoruz.

VII.Pratisyen Hekimlik Kongresine katılan 2000 ni aşkın pratisyen hekimler olarak beş gün boyunca devam eden kongremizde bir tıp disiplini olarak Genel Pratisyenliği benimseyerek  ve gücümüzün farkında olarak iddia ediyoruz ki;

Mesleğimize ve mesleki kararlarımıza yönelik her türlü kısıtlayıcı, baskılayıcı tutumların karşısında olacağız.

Reçetelerimizde bilimsel kurallar dışındaki kısıtlamaları kabul etmeyeceğiz.

Altına imza attığımız her türden kararı iyi ve onurlu hekimlik gereklerine uygun olarak  yerine getireceğiz

Alanımızla ilgili tanı ve tedavi rehberlerimizi mesleki - bilimsel örgütlerimizin katkı ve katılımıyla hazırlayacağız

Kararlarımızı birlikte aldık kararlılıkla uygulayacağız.

Son olarak  belirtiyoruz ki Savaş ve Kötü Yönetim bir Toplum Sağlığı Sorunudur. Savaşın insanlar üzerine olumsuz etkilerini ve sonuçlarını en sıcak yaşayan bir meslek grubu olarak; ülkemizin dolaylı ya da doğrudan bir savaş ortamına ortak edilmesini istemiyoruz.

Pratisyen hekimlerin mesleki eğitiminden, sürekli eğitiminden, mesleki gelişiminden sorumlu örgütler olan TürkTabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk T ürk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği nin birlikte düzenledikleri 7. Pratisyen Hekimlik Kongresine emeği geçenlere, katılanlara, katkıda bulunanlara teşekkür ederiz.

7. Pratisyen Hekimlik Kongresi Düzenleme Kurulu

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön