e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2002  Sayı: 93

 

Sağlık gündeminde malpraktis öne çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı’nın sağlık alanındaki hiçbir meslek örgütüne danışmadan hazırladığı ve aniden TBMM’nin gündemine getirdiği “Malpraktis Yasa Tasarısı” seçim nedeniyle askıda kalırken, tabip odaları bu konuyla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdılar.

Konunun taşıdığı önem ve tabip odalarının bu konudaki duyarlılığı nedeniyle son 1 ay içinde 5 tabip odası tarafından malpraktis paneli gerçekleştirildi.

21 Eylül 2002 tarihinde Mersin’de gerçekleştirilen ve Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Tamamoğulları’nın yönettiği “Malpraktis ve Sağlıkta Sorunlar Paneli”ne TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, TTB Avukatı Mustafa Güler, İstanbul Tabip Odası Sekreteri Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın konuşmacı olarak katıldılar. Panele katılanlar arasında Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Rıza Mete, Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. M, Ali Ediboğlu, Mersin Sağlık Müdürü Dr. Zafer Göbelek, Mersin Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Oğuz Yılmaz, Mersin Eczacılar Odası Başkanı Nejat Orhan da vardı.

16 Ekim 2002 tarihinde İzmir’de Ege ve 9 Eylül Üniversiteleri Tıp Fakültelerince düzenlenen iki ayrı malpraktis panelinin ardından, aynı gün Manisa Tabip Odası’nca da Manisa’da aynı konulu toplantı  gerçekleştirildi.18 Ekim 2002’de de Sıvas Tabip Odası tarafından Sıvas’ta malpraktis konusu tartışılırken, Türkiye Psikiyatri Derneği de 26 Ekim Cumartesi günü Marmaris’te gerçekleştirdiği sempozyumdaki tartışmalardan birini malpraktise ayırdı.

Panellerde Malpraktis Yasa Tasarısı bütün yönleriyle ele alınırken, hekimleri ve diğer sağlık personelini doğrudan etkileyecek olan yasa tasarısının ilgili örgütlerin görüşleri alınmadan hazırlanmış olması eleştirildi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön