e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2002  Sayı: 93

 

TTB, ABD'nin olası Irak saldırısına ve Türkiye'nin bu sürece sokulmak istenmesine karşı eylem takvimini başlattı.

Savaş öldürür!

1.gif (27143 bytes)Hekimlerden alkışlı protesto Türkiye halkı savaş istemiyor. Hekimler, Türkiye halkının bu isteğini biliyor ve insan sağlığı için çalışan bir meslek grubu olarak "ABD'nin savaşı"na, "ABD'nin olası Irak saldırısı"na karşı çıkıyor. Bu karşı çıkışı seslendirmek isteyen TTB, tüm Türkiye çapında eylemliliğe geçti.

Eylem programı

Türk Tabipleri Birliği  (TTB) ABD’nin olası Irak saldırısını protesto etmek ve “savaşa hayır” demek amacıyla 23 Ekim 2002 Çarşamba günü eylem takvimi başlattı. Buna göre, tüm Türkiye çapında hekimler ve vatandaşlar arasında iki ayrı koldan “savaşa karşıyım” imza kampanyası düzenlenecek.

“Benim adıma savaşma”

İstanbul Tabip Odası 12 Ekim 2002 Cumartesi, İzmir Tabip Odası 22 Ekim Salı, Ankara Tabip Odası da 25 Ekim Cuma günü “savaşa hayır”  eylemleri gerçekleştirdiler. Eylemlerde ABD’nin evrensel insani değerleri, uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe saymasına tepki gösterildi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Bir süredir çeşitli tabip odalarınca bulundukları kentlerde başlatılan “savaşa hayır” eylemleri, 23 Ekim 2002 Çarşamba günü saat 12.00’de tabip odası temsilcilerinin de katılımıyla Ankara’ya taşındı. TTB Merkez Konsey binası önünde toplanan hekimler, beyaz önlükleriyle Kızılay Meydanı’na doğru alkışlarla yürüyüşe başladılar. Güvenpark’a  yürümek isteyen hekimler, polisin izin vermemesi üzerine, GMK Bulvarı’nı izleyerek, İzmir Caddesi’ne, oradan da Sakarya Caddesi’ne geçtiler.

2.gif (42363 bytes)Ellerinde “Savaş öldürür”, “Savaşa hayır”,  “ABD’nin Irak saldırısına hayır”, “Hekimler yaşama hakkını savunuyor”, “Onurlu bir hekimlik için savaşa hayır”, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur”, “Savaşa karşı yaşamı savunacağız”, “Savaş televizyonda seyrettiğimiz bir oyun değildir”, “Ahlaksız tekliflerin içinde yer almayacağız”, “Kimse bizim adımıza konuşamaz”, “Benim adıma savaşma” yazılı dövizler taşıyan hekimler, yurttaşlardan da destek gördüler.

Eyleme, TMMOB Genel Başkanı Kaya Güvenç ve İnsan Hakları Vakfı Başkanı Yavuz Önen de katıldı.

Sakarya Caddesi’nde 6x4 metre boyutlarındaki “Savaş Öldürür!”, “Savaşa Hayır!” yazılı dev pankartı açan hekimler, “savaşa karşı barışın sesini duyurabilmek için” beyaz güvercin uçurdular. TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, burada tüm tabip odaları adına, hazırlanan basın açıklamasını okudu.

3.gif (59147 bytes)Basın açıklamasının tam metni şöyle:

“ARTIK YETER! SAVAŞA HAYIR!   KİMSE BİZİM ADIMIZA KONUŞAMAZ. KİMSE BİZİM ADIMIZA AHLAKSIZ TEKLİFLERDE BULUNUP, AHLAKSIZ TEKLİFLERİ TARTIŞAMAZ. KİMSE BİZİM ADIMIZA, NE ÖLMEYİ, NE DE ÖLDÜRMEYİ EMREDEBİLİR. HEKİMLER HER ZAMAN YAŞAM HAKKINI SAVUNACAKTIR.

11 Eylül 2001 tarihinde, hepimizi derinden üzen, binlerce kişinin ölümüne yol açan ABD’deki trajik saldırıdan sonra, dünyada, bölgemizde ve ülkemizde geliştirilen; şimdiden oluşturulmaya çalışılan ve büyük yıkımlara yolaçacak olan kabusa karşı isyan ediyoruz.

Herkesi, hekimlerin savaş karşıtı görüşleri ve savaşın getireceği insanlık dışı felaketlere dair sundukları kanıtları görmezlikten gelip, savaş ortamını mutlaklaştıran politikalara ve politik yönelime karşı direnmeye davet ediyoruz.

Vicdan sahibi insanların, hükümetlerin yaptıklarından sorumlu olmaları gerektiğine inanıyoruz. Herşeyden önce bizim adımıza yapılan adaletsizliklere karşı çıkıyoruz. Ülkemizde ve dünyada bu politikalardan zarar gören insanlara elimizi uzatıyor, dayanışmamızı söz ve eylemlerimizle göstereceğimizi ifade ediyoruz.

Ülkemizin bağımsızlığını yok eden her türlü “ahlaksız teklif” ile oluşturulmaya çalışılan savaş ortamına karşın, bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz:

1- Irak’a yapılacak olan operasyon, çoğunlukla zengin ülkelerin haklarını gözetecek şekilde düzenlenmiş olan uluslararası hukuku bile çiğnemektedir. Bu operasyonun ABD’nin petrol alanlarını ve enerji nakil yollarını ele geçirme/kontrol etme isteğinden kaynaklandığını artık herkes bilmektedir.

2- Irak’taki rejimin olumsuzlukları bilinmektedir. Yakın zaman içinde kendi yurttaşlarına karşı mevcut Irak yönetimince uygulanan kitle imha silahları tartışmasına gelince; bilinmektedir ki, Irak’a bu silahlar ve teknoloji batı ülkelerince satılmıştır ve yine bilinmektedir ki, ABD’nin elindeki kadar, kitle imha silahı stoku hiçbir ülkede yoktur. Üstelik ABD, nükleer silahlarını, Japonya’da sivil halkın üzerinde denemiş bir ülkedir. Vietnam’da kullanılan tonlarca kimyasal silah nedeniyle hala sakat doğumlar ve kanser vakaları görülmektedir.

3- Körfez Savaşı sırasında milyonlarca kişinin öldüğü Irak’a ABD’nin baskılarıyla uygulanan ekonomik ambargo yüzünden, milyonlarca sivilin sağlığı olumsuz etkilenmiş, yüzbinlerce çocuk ölmüştür.

Bütün insanlara sesleniyoruz: Savaş çözüm değildir. Savaşın ve şiddetin kaynağı dünyanın bugün içinde bulunduğu eşitsizliklerdir, insanların büyük çoğunluğunun yaşadığı yoksulluklardır. Savaşa hayır demekle bunları çözme şansını kuvvetlendirebiliriz. İnsanlığın ortak olumlu birikimi umudumuzdur.

Türkiye halkına sesleniyoruz: Biz hekimler, gerçeği bütün çıplaklığı ile görüyoruz. Yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek  hepimizin ekmeğine el uzatılmak istenmesini ve demokratik hayatın daraltılmasını kabul etmiyoruz. Türkiye herhangi bir maceraya ne kapılmalı, ne alet olmalıdır. Bu ortamın dışında kalmakla yetinmemeli, savaşa karşı çıkmalıdır.

Öldürülecek çocukların, yurtlarından edilerek mülteci olmak zorunda bırakılacak milyonların, kirletilecek doğanın ABD’nin petrol alanlarını kontrol etmesi, silah satışları ile ABD ekonomisinin ferahlaması gibi maddi kazançlara dönüştürülmek istenmesinin onursuzluğunu taşıyamayız.

En örgütlü şiddet olan savaşla başetmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

Körfez Savaşı sırasında bu korku filmini gören ve bugün de sıkıntısını yaşayan Türkiye halkı savaş istememektedir.

Türk Tabipleri Birliği olarak, baskı ve savaş makinesine karşı direneceğiz ve bunu durdurmak üzere mümkün olan herşeyi yapacağız.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön