e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2002  Sayı: 93

 

F tipi cezaevlerinde sağlık koşulları tartışıldı...

F tipi her yönden “sağlıksız”

“Hapishanelerde Sağlık ve Yaşam Koşulları Kurultayı”nda konuşan TTB İkinci Başkanı Metin Bakkalcı, F tipi cezaevlerinde hekimlerin klinik özgürlüklerinin tahrip edildiğini söyledi.

Tıp Dünyası - ANKARA - TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, F tipi cezaevlerinde izolasyon nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin fiziksel, ruhsal ve sosyal tahribata uğradıkları kadar, hekimlerin de klinik özgürlüklerinin tahrip edildiğini söyledi.

Bakkalcı, 28-29 Eylül 2002 tarihlerinde İstanbul Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hapishanelerde Sağlık ve Yaşam Koşulları Kurultayı”nda “F Tiplerinde Sağlık” konulu bir konuşma yaptı. İzolasyona dayalı bir uygulama alanı olması açısından kabul edilemez olan F tipi uygulamasının halen devam ettiğini belirten Bakkalcı, TTB’ye gelen başvuruların F tipi cezaevlerinde ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığını gösterdiğini bildirdi.

Bakkalcı, TTB’nin ve başka pek çok sivil toplum örgütünün talebi olmasına karşın ne yazık ki şu anda F tipi cezaevlerinde gözlem yapma olanağı bulunmadığını, ancak TTB’ye gelen başvurular, orada görev yapan hekimler, dışarı çıkan tutuklu ve hükümlüler ile tutuklu ve hükümlülerin aile ve avukatlarının aktardıkları bilgiler ışığında bir değerlendirme yapabildiklerini açıkladı. Mutlak olması gereken izleme ve denetim mekanizmasının uygulanmaması nedeniyle bunun eksik bir değerlendirme olacağının altını çizen Bakkalcı,  bu sınırlı değerlendirme sonucunda ilk olarak TTB’nin F tipi cezaevlerinde hekimlik mesleğini bağımsız uygulama şansının ortadan kalktığı tespitini yaptıklarını söyledi. 

Bakkalcı şu değerlendirmeleri aktardı:

“Oradaki değerli hekim arkadaşlarımız çok zor koşullarda çalışıyorlar. İlk dönemde, 24 saate yakın çalıştıktan sonra ancak koğuş gibi ortamlarda dinlenebildiler. Çalışma ortamı açısından son derece sıkıntılı durumlarda kaldılar. Sonra bu bir nebze düzeldi ama yine de problem var. Hekim sağlık hizmetini verirken hasta ile birebir, doğrudan onun iyiliğine dönük her kararı özgürce alabilmelidir. F tipi cezaevlerinde “klinik özgürlük” dediğimiz bu unsur büyük ölçüde tahrip olmuş durumda; neredeyse adli, idari, inzibati fonksiyonlar bu süreci yönlendirir hale gelmişler. Bu kendisini F tipi cezaevindeki uygulamalarda gösteriyor, cezaevinden çeşitli tedavi kurumlarına sevk süreçlerinde gösteriyor, tedavi kurumlarındaki hasta koğuşları diye nitelendirdiğimiz ortamlarda gösteriyor. Ama öyle örnekler var ki, ilgili koğuşa girerken hekim birilerinden izin alarak giriyor. Aslında olması gereken şey bunun tersidir. Doğal olan buymuş gibi kabul görmeye başlamış ki; ne yazık ki sağlıkçılar açısından da kabule yatkın bir vaziyet var.”

Bunun dışında cezaevlerinde günlük yaşantıya ilişkin olarak, 2 yıl önce F tipine karşı çıkılmasında ortaya konan gerekçelerin ne kadar doğru ve geçerli olduğunu bu uygulama sürecinden çıkartabildiklerini aktaran Bakkalcı, “İzolasyona dayalı ortamların fiziksel ve ruhsal olarak ne kadar tahrip edici olduğunu görmüş olduk” dedi. Bakkalcı, F tipinde intihar iddiasıyla iki kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekerken, bu kısa süre içerisinde bunun çok önemli bir rakam olduğunu vurguladı. Sağlığın belirleyenleri olan gıda, temiz hava, sosyal aktiviteler gibi unsurlar açısından da F tipinde ciddi problemler yaşandığını belirten Bakkalcı, F tipinde tedavi sürecinden ilaç teminine kadar pek çok ücretli işlem söz konusu olduğunu anlattı. Bakkalcı, 2 yıldır süren açlık grevlerinin ise zaten başlı başına bir trajedi olduğunu, ancak hala bu kadar süreklilik gösteren bir konunun ortadan kaldırılması için insan aklına ve vicdanına denk gelen bir çözümün ortaya çıkarılmasında yol alınamadığını ifade ederken,

“Sonuç olarak, hekimlik mesleğinin tüm alanlarında geçerli olan hususların yerine getirilebilmesi için bu özel konuda da yeni bir durum tespitini yapmamız gerekmektedir. İlgili kurumlarla ilişkiye geçilmesi gerekmektedir. Hekimlerin ve sağlıkçıların daha iyi bir çalışma ortamında yer almaları için. Tabi ki oradaki insanların sağlık hakkına sahip olabilmeleri için. F tipinin sağlığa doğrudan zararlı olduğu sonucuna da yol açacaktır. Bu meselenin aslında bir bütün olarak cezaevleri meselesiyle birlikte ele alınması gerekmektedir” diye konuştu.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön