tipanabs.gif (6443 bytes)
15 Nisan 2000  SAYI 61
 
 

Türk Tabipleri Birliği Tabip Odaları Genel Kurulları Sürüyor
Katılalım, Güç Verelim!


Tıbbi Uygulama Rehberleri Yol Gösterici Olmalı"


"Formula-1'i Türkiye'de İstemiyoruz"


TIP DÜNYASINDAN
Sağlık Bakanlığı'nda hüküm süren anlayış meslek örgütlerine bakışını.....................


Tababet Uzmanlık Tüzüğü Değişikliği Hakkında TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü'nün Görüş ve Önerileri


TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Eğiticilerin Eğitimi Kursu Eşdeğerlik Kriterleri


İzmir'deki Hekimlere Yönelik İnsan Hakları Davaları Devam Ediyor
Dr. Cüneyt Özboyacı


Diyarbakır'da Diyabet Konuşmak
Prof. Dr. Şükrü Hatun


AB'den Aday Ülkelere Sağlıkta Düşük Not!


Sanat ve Sağlıkta Yeni Gelişmeler


Hekimlerin Hal-i Pür Melali


Bir Kez Daha Sesleniyorum!
BEN PENİSİLİN
İki Hekim, İki Kitap 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)