Tıp Dünyası’ndan

Sağlık Bakanlığı’nda hüküm süren anlayış meslek örgütlerine bakışını yeni bir örnekte daha somutladı:Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik.

Öncelikle belirtmek gerekir ki yaklaşık 20 yılın üzerine Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de sağlıktan sorumlu en yetkili kurum olarak, bu alanda yönetmelik düzeyinde bir düzenleme getirmesi olumluluktur. Son olarak 1999 Ocak ayında bu konuda bir genelge çıkartılmıştı ve yaklaşık 13 ay sonra (birçok sıkıntılı içeriğiyle) bu yönetmelik olarak netleşti(TTB/Tabip Odaları 80’li yılların sonundan bu yana başta üç büyük il olmak üzere bir çaba ve uyarı görevini yerine getiriyordu. 1998 ve 1999’da yapılan Büyük Kongre’lerde bu alana yönelik kendi yetkilerini içeren bir yönetmelik çıkardı. Ancak uygulamada yürütmesini henüz yerine getiremedi)-değişik gerekçelerle-
Burada üzerinde durmak istediğimiz Sağlık Bakanlığı’nın meslek örgütlerinin işlevlerine ilişkin bakış açısıdır. Yasal açıdan ve yanısıra zorunlu ve doğal olarak meslek örgütünün yapması gereken işlerde (polikliniklerin kuruluş aşamasından, denetimine, tabelalardan uygulanacak ücretlere kadar yönetmelik kaleme alınırken odaların anılmaması için gösterilen “özen” sırıtıyor. İşin daha çarpıcı yanı ise benzer konuda Ekim 1999 Dişhekimleri için çıkarılan yönetmelikte odaların –olmasa gereken biçimiyle- yer alması! 
Kuşkusuz bu Dişhekimleri Birliği’nin bir başarısı olarak değerlendirilebilir. Ne var ki yasal ve doğal olanın Sağlık Bakanlığı’na rağmen elde edilmesi için çaba harcanması komik oluyor. Kaldı ki Türk Tabipleri Birliği bu alanda –olması gerekeni- yıllardan beri Sağlık Bakanlığı’na iletmişti/iletiyor. 

Bu durumda ortaya Sağlık Bakanlığı’nın bir kurum olarak çifte standardı, tutarsızlığı, meslek örgütü işlevlerini bilmezliği vb. çıkıyor. Ardından soru beliriyor:Neden? Bilmemesini varsaymak doğru olamayacağına göre (çünkü Dişhekimleri ile ilgili yönetmelik ortada) kastın gerekçesini anlamak gerekiyor: TTB’ye karşı olmak. Sağlık Bakanlığı’nın kendini sadece TTB’ye karşı olmak şeklinde tanımlaması durumun vahametini gösteriyor. 

Bu anlayışla Sağlık Bakanlığı’nın varacağı yer de ancak bu olur. 
 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)