e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2005  Sayı: 132

 

 

Kim dur diyecek?

Her fırsatta hekimleri ve sağlık çalışanlarını aşağılamayı ve rencide etmeyi güncel politika malzemesi sayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, son günlerde sağlık sistemi ve hekimlerle ilgili olarak arka arkaya yaptığı açıklamalar, hekim ve sağlık çalışanlarının tepkilerini çekti.

TTB Merkez Konseyi'nden Başbakan Erdoğan'a tepki:
"Hiçbir değer taşımayan tüccar"
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu hastanelerine ilişkin “pazarlamacı” yaklaşımına ve sağlık çalışanlarının 24 saatlerini geçirdikleri hastane ortamlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Erdoğan’ın bu yaklaşımının sadece bir meslek grubunu hedef alan sözlerden ibaret olmadığını, halkın sağlık hakkının gaspına yönelik olduğunu söyledi.

Tabip odalarından tepki...
"Sanki nükleer santral!"
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu hastanelerini kat karşılığı işadamlarına devretmek istemesini tabip odaları da tepkiyle karşıladı. İstanbul ve Ankara Tabip Odaları’nca yapılan açıklamalarda, Başbakan’ın hastaneleri şehir dışına taşıma isteği eleştirilerek, “Hastaneler nükleer reaktörler veya akaryakıt dolum tesisleri gibi çevre sağlığına zarar veren ve tehlike saçan kurumlar değil; topluma sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Bu hizmeti vermenin doğal gereği olarak da dünyanın her ülkesinde olduğu gibi şehir merkezlerinde yer alırlar” denildi.
TTB Genel Yönetim Kurulu 29 Ocak'ta toplandı
"GöREV"e devam!
Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB GYK), 29 Ocak 2005 Cumartesi günü 39 tabip odasından 90 temsilcinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Sağlık Sigortası tasarısı ve 6023 sayılı TTB Yasası’nda yapılması düşünülen değişiklik önerilerini değerlendiren GYK, TTB Genel Kurul sonuç bildirgesi ve güncel gelişmeler ışığında önümüzdeki dönem programını belirledi. Toplantıda, gerek sağlık ortamında gerekse genel ülke gündeminde yaşanan olağanüstü dönem nedeniyle “GöREV’e devam” mücadele yaklaşımının bugün yeniden önem kazandığı vurgulandı.
TTB PHK Başkanı Dr. Kurtuluş Arıkök, pilot uygulaması Düzce'de başlayacak olan Aile Hekimliği'ni değerlendirdi
"Pilot uygulama asıl proje ile aynı değil"
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı (TTB-PHK) Dr. Kurtuluş Arıkök, Düzce’de başlatılmak üzere olan Aile Hekimliği pilot uygulaması ile ilgili yönetmelik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Pilot uygulamanın asıl projeden farklı olduğuna dikkat çeken Arıkök, “Biz pilot uygulamada, ülkede uygulanmak istenen modeli incelemeyeceğiz. Başka bir proje uygulanacak. Buradaki başarı ya da memnuniyet popülizmden ve kamuoyunu yanıltmaktan başka bir işe yaramayacak. Tabii eğer başarılı olursa” diye konuştu.
TTB Heyeti Sağlık Bakanı Recep Akdağ işe görüştü
6023 görüşmesi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Heyeti, 3 Şubat 2005 günü Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile makamında görüştü. TTB Heyeti, 6023 sayılı TTB Yasası’nda Sağlık Bakanlığı’nca yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili taslağa ilişkin görüşlerini Bakan Akdağ’a aktardı.
Sağlık Bakanlığı, Mardin'deki hekim açığını kapatmak için Antalya'dan 10 hekimi geçici olarak görevlendirdi
"Geçici görevlendirmeler çözüm değil"

Sağlık Bakanlığı, Mardin’deki hekim açığını kapatmak gerekçesiyle Antalya’dan 10 hekimi 45 gün süreyle Mardin’de geçici olarak görevlendirdi. Antalya Tabip Odası, hekimlerin insanların sağlık hizmetine gereksinim duyduğu her ortama, her zaman tereddütsüz katkı sunmaya hazır olduğunu, ancak bu tür geçici görevlendirmelerin hiçbir biçimde çözüm olmadığı gibi, geçici olarak hiçbir bilgi verilmeden görevlendirilen hekimlerin de mağdur duruma düştüğünü açıkladı.

Gündem
Daha işimiz çok...

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)“Ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürüdüm.”

Antalya Milletvekili Nail Kamacı'dan soru önergesi
Kamacı, soru önergesinde, gönüllülük şartı aranmadan başvurulan bu yöntemin, hekimlere zamanında haber verilmemesi, görevlendirme yapılan yerlerde ulaşım ve barınma konularında gerekli önlemlerin alınmaması ve geçici görevlendirmelerin sürekli hale getirilmesi noktalarında eleştiri aldığına dikkat çekerek, Akdağ’dan şu soruların yanıtlanmasını istedi.
Konya-Karaman Tabip Odası'ndan açıklama...
"Eski rehineler şimdi haciz mağduru"
Konya-Karaman Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ömer Karahan, hekimlerin en zor ve en uzun eğitim sonucunda yetişen bir mesleğin üyeleri olduklarını ve bu nedenle “kolay harcanmaması” gerektiğini belirtirken, “Ancak son aylarda doktor harcamak, doktora zarar vermek ve doktor üzerinden seçmen selamlamak moda oldu” dedi. Karahan, bu moda sonucunda bazılarının komplekslerini tatmin etmek, bazılarının topluma güç gösterisi yapmak, bazılarının da siyasi gücünü ispat etmek için hekimlere saldırdığına dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı'ndan iki yeni genelge...
Hizmet kusuru genelgesi
Hasta hakları genelgesi
Sağlık Bakanlığı, yataklı tedavi kurumlarımızda işlenen hizmet kusurlarına bağlı olarak Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda son zamanlarda artış yaşandığını ileri sürdü. Bu nedenle zaman zaman büyük miktarlarda tazminat ödemek durumuyla karşı karşıya kalındığını bildiren Sağlık Bakanlığı, “bu davaların en aza indirilmesi” amacıyla genelge yayımladı. 
Yeşil kartlıya sınırsız ilaç
Sağlık Bakanlığı’nın yeşil kart sahiplerine ücretsiz ilaç alabilmesini sağlayan uygulamasının 1 Ocak’tan itibaren yaşama geçmesinin ardından, ilaç almaya gücü yetmeyen binlerce kişi hastane ve sağlık ocaklarının kapısına yığıldı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. İlhan Diken, bu yoğunluğun bir süre sonra azalacağını düşündüklerini ancak yine de herhangi bir suistimale fırsat vermemek için gerek hekimlerin gerekse eczacıların duyarlılığının gerektiğini söyledi.
Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat
Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...
Arada bir
Mülkiyet, sağlıklı yaşama hakkı, adalet, hekim ve saire...

Doç.Dr. Mustafa Sercan
KTO: "SEKA'da iddialar dayanaksız"
Kocaeli Tabip Odası (KTO), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Kocaeli SEKA’nın sağlığa ve çevreye zararlı olduğuna ilişkin iddialarının dayanaksız olduğunu açıkladı.
TTB'nin TCK'de değişikliği öngörülen bazı maddelere ilişkin görüşleri...
Türk Tabipleri Birliği, TBMM Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan Türk Ceza Yasası tasarısının hekimleri ilgilendiren bazı maddelerine ilişkin görüşlerini açıkladı.
Dışarıdan Göz...
Yeni çağın yeni hastalığı genlerimiz

Banu Dökmecibaşı
Varlığını ve yaratacabileceği tehlikeleri bizlere hissettirmeden yaşamımıza usulca giren binlerce kimyasalın yanında şimdi de yeni bir bilinmez hayatımıza girmiş durumda: Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO). Son derece teknik bir tanımlama ile sanki günlük yaşamımızın dışında imiş izlenimi vermesine karşın GDO’lar aksine yemeğimizde, içeceğimizde ve hatta bebeğimizin bedeninde yer alıyorlar artık....
TTB GPE saha eğitimlerini sürdürüyor...
Ankara'da "İletişim Becerileri Kursu"
TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün (GPE)  Geçiş Dönemi Eğitim Programı (GDEP) kapsamında, üçüncü kurs olan İletişim Becerileri Kursu, Ankara Sağlık Müdürlüğü’nün de desteğiyle 8-10 Şubat 2005 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.  Daha önce “Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri” ile  “Eğitim Becerileri” kurslarını almış olan katılımcılar, bu kez iletişim alanına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme olanağı buldular. Katılımcılar, Ankara’nın değişik sağlık ocaklarında çalışan ocak hekimleri ve Sağlık Müdürlüğü’nün yönetici hekimlerinden bazılarıydı. Eğiticiler ise, GPE’nin eğitici eğitimi programını almış eğitici pratisyen hekimler ve GPE eğitim koordinatörleriydi.
Hukuk Köşesi
Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri Ne Yapsın (!)
Av. Ziynet Özçelik
Yeni bir yıla başlamak, yeni bir umut olduğu için olsa gerek, her zaman coşkuyla karşılanır. Aynı zamanda her yeni başlangıç gibi yaşananların muhasebesinin yapılması için bir sebeptir yılbaşları.
"Onların 'aile hekimi' olmayacak!"
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Bülent Since, yaklaşık 1.5 milyon nüfusu olan Gaziantep’de 7 bin çocuğun sokakta yaşadığını ve bunların 3 bin 500’ünün “hiç evsiz” olduğunu bildirdi. Bu çocukların büyük bölümünün tiner bağımlısı olduğuna da dikkat çeken Since, “Bu çocukların aileleri yok, muhtemelen aile hekimleri de olmayacak” diye konuştu.

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

KÜTF-TÖK'den öğrenci yargılanmalarına protesto...

Denizli'de C Tipi İşyeri Hekimliği Kursu

ATO'dan etklinlikler

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön