Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi

217/2018
25.01.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu   :Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi hakkında.

Bilindiği üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca oda genel kurulunun her yıl Nisan, Büyük Kongre’nin de Haziran ayında toplanması gereklidir.

2018 yılında yapılacak oda genel kurullarında Büyük Kongre delegeleri seçilecek, Büyük Kongre bu delegelerle toplanacaktır. Delegelerin isimleri, Büyük Kongre’den en az 15 gün önce ilçe seçim kurulu Başkanına verilecektir.

Ramazan Bayramının Haziran ayına denk gelmesi ve hafta sonu ülke çapında yapılan diğer bir kısım etkinlikler düşünüldüğünde 2018 yılı Büyük Kongresinin çoğunluk aranmaksızın yapılacak toplantısının 9-10 Haziran tarihlerinde yapılması planlanmaktadır.

Bu bağlamda, oda genel kurullarının Nisan ayı içinde tamamlanması gerektiğini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri