28 Eylül 2019 Aile Hekimlerinin Hakları Forumu

2428/2019
06.09.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aile hekimleri, çalışma süreleri boyunca yaşadıkları sorunlar karşısında çareler ararken, kendi temel hakları konusunda yardımcı olacak bilgi ve belgelere ihtiyaç duydukları bilinmektedir.

TTB Aile Hekimliği Kolumuz, aile hekimlerinin temel çalışma haklarını, mevcut mevzuat, yargı kararları, pratik uygulamalar, deneyimler çerçevesinde özlü bilgi ve belgelerden oluşan çalışmayı Diyarbakır Tabip Odamızın katkılarıyla 28 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapacağı bir günlük toplantıyla başlatacaktır.

Yapılacak çalışmada, aile hekimlerinin, sözleşmeli çalışma haklarından, çalışırken uğradıkları şiddete, izin hakları, emeklilik hakları, mesleki eğitim hakları, işe alınma, başlama hakkına, denetimler, inceleme ve soruşturmalar karşısındaki savunma hakları, örgütlenme haklarına kadar birçok temel haklarının neler olduğu, hangi süreçlerden geçtiği, yapması gerekenler konuları ele alınacaktır. Birçok temel başlık için bilgi, belge ve deneyimler hazırlanarak bir gün boyunca Diyarbakır’da aile hekimlerinin ve TTB Hukukçularının katkı ve katılımıyla tartışılarak olgunlaştırılacak, daha sonra tüm aile hekimlerinin yararlanacağı yazılı kaynağa dönüştürülecektir.

28 Eylül 2019 tarihinde ‘Aile hekimlerinin hakları’ adıyla Diyarbakır Tabip Odası’nda yapılacak bu çalışmayı; odanız adına katılabilecek meslektaşlarımıza duyurmanızı, toplantıya katılmalarını sağlamanızı, bu çalışmaya destek olmanızı bekleriz.

Toplantıyla ilgili ayrıca görüş, önerileri ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih              :
28 Eylül 2019
Yer                 :Diyarbakır Tabip Odası
                        Mimar Sinan Cad. İnka 4 Apt. Kat:2/6 Diyarbakır

Program:

10.00 Açılış Tanışma

10.10 Aile Hekimliğinde Güncel Gelişmeler Ve Aile Hekimliği Kolu

10.30 Aile Hekimleri Hakları

12.00 Ara

12.30 Forum

14.00 Ara

14.30 Forum

16.00 Genel Değerlendirme

16.30 Kapanış