SÇS “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” Toplantısı

459/2019
11.02.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün artarak devam etmesi, sorumluların gerçek anlamda herhangi bir çözüm üretmemesi, üretmek istememesi bizlerin konuyu yeniden değerlendirmemizi ve bir mücadele alanı oluşturmamızı zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenle Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve SÇS Şiddet Alt Çalışma Grubu olarak 06 Ocak 2019 tarihli Genel Kurullar toplantısında alınan karar doğrultusunda “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” konulu bir toplantı organize edilmiştir. Toplantının gündemi ve diğer bilgileri aşağıda bulunmaktadır.

Tabip odanızın katılımı önemli olup, odanızı temsilen toplantıya katılarak katkı sunacak ve bundan sonraki çalışmalara aktif katılım sağlayacak temsilci ya da temsilcilerin belirlenerek iletişim bilgileri ile birlikte en geç 15 Mart 2019 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesi gerekmektedir.

Katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih  : 24 Mart 2019 Pazar
Yer      : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi GMK Bulv. Şehit DanişTunalıgil Sok.        No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA
Saat     : 10.00 – 15.00

Gündem;

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Genel Değerlendirme Toplantısı;

1.      Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

2.      Mevcut durumun ve önümüzdeki sürecin değerlendirilmesi

3.      Önerilerin alınması, karara bağlanarak çalışma programının oluşturulması

4.      Çalışma programının hayata geçmesi için gerekli yapılanmanın sağlanması.