Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü

839/2017
17.05.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği, 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan eski TTB Başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek anısına“Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” ve “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” adlarıyla “Nusret Fişek Ödülleri” vermektedir. Ödüller, her bir ödül için hazırlanmış olan yönergeler kapsamında ve belirlenen bir jüri tarafından, her biri iki yılda bir olmak üzere dönüşümlü verilmektedir. 

Bu yıl verilecek Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü ile ilgili yönerge ekte sunulmuştur. Ödül yönergesinde yer alan “…..kurum ve kuruluşlar, önerdikleri adayın adını, halk sağlığı ile ilgili çalışmalarını ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç Ağustos ayı sonuna kadar TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na bildirirler. Bu amaçla oluşturulan formu doldururlar, ayrıca adayın çalışmaları ile ilgili dokümanları bir dosya halinde iletebilirler” esasına göre Ödüle aday gösterilmesi için son tarih 31 Ağustos 2017 olarak belirlenmiştir.  Odanızın Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü için uygun gördüğü bir aday var ise ekteki yönergeye uygun olarak 31 Ağustos 2017 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri