Gelir-Gider Tabloları

G Ü N L Ü D Ü R  !

667/2017
18.04.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Odanızın 01 Nisan 2016 – 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki Gelir – Giderlerinin ayrıntılı tablosunun ve 2016 Yılı Bilançosu’nun Odanızın Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve tasdikli olarak en geç 15 Mayıs 2017 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.M.Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter