TTB Kimlik Kartları Düzenleme

616/2017
07.04.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Halen yürürlükte olan kimlik kartları için üyelerinize doldurulan kimlik formunda düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Emekli Hekimlerimizin talepleri üzerine kimlik kartına ”Emekli Hekim” satırı eklenmiştir. Emekli hekim yazılmasını talep eden meslektaşlarımızın kimliğine yazılabilecektir.

Üyeleriniz tarafından talep edilen kimlikler için ekteki formun eksiksiz doldurulması, yazıcı çıktısının Tabip Odası Genel Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir.

HeKimlik üye kayıt programı kullanan odalar ise hekim bilgileri bölümünden “Hekim Türü” sekmesinden “Emekli Hekim” seçmelidir.

Gerekli hassasiyetin gösterileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Kimlik Formu için tıklayınız...