TTB - IAHPE 'Ticarileşme Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük' Etkinliği

1906/2016
20.12.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Politikaları Uluslararası Birliği Avrupa Bölümü (International Association of Health Policy in Europe, IAHPE) ve Türk Tabipleri Birliği tarafından birlikte düzenlenen “Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük” konulu etkinlik 14-15 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirilecektir.

Toplantının programı ektedir. Etkinliğe katılım ücretsizdir ve etkinlik Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilecektir.

Etkinliğe katılmak için Konferansın web sayfasında (http://www.iahpeistanbul2017.org/ ) yer alan kayıt formunun doldurulması, organizasyonun yapılmasını kolaylaştıracaktır.

Odanız üyelerine duyurusunu ve katılımın sağlanması için gereğinin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri