İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği

1883/2016
16.12.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol faaliyetlerimizin değerlendirilmesi, durum tespiti ve alana yönelik çalışmalarımızın daha etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik yürütmekte olduğumuz etkinliklerimiz açısından aşağıdaki bilgilere gereksinim duyulmaktadır.

Talep edilen bilgilerin 31.12.2016 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

1 – Odamız bünyesinde düzenli olarak toplanan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonunuz var mıdır?

2 – Toplantı periyodu nasıldır?

3 – 2016–2017 döneminde çalışma programında hangi başlıklar öne çıkmaktadır?