2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1850/2016
12.12.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak “2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri