2 Aralık 2016 Sürücü Çalıştayı

1753/2016
25 Kasım 2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere, “Sürücü Olur Raporları” ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelikte yapılan değişiklikler sonucu sürücülerin 5 yılda bir yeniden belgelerini yenilemeleri ve sağlık kontrolünden geçirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu görev aile hekimleri tarafından ilk muayene ile başlamakta, aile hekimi raporu düzenleyebildiği gibi ikinci basamağa yine belge düzenleyerek sevk edebilmektedir.

Trafik kazaları, gelişmekte olan diğer ülkeler gibi Türkiye için de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl kazalara bağlı binlerce insan yaralanmakta ya da ölmektedir. Ülkemiz için kaza sayısı ve kazalarda oluşan ölüm ve yaralanma hızlarının çok yüksek olması, dikkati çekmektedir. Üstelik Türkiye'de Trafik Kaza Epidemiyolojisi, trafik kazaları ve bunların sonucunda ortaya çıkan ölüm ve yaralanma sayılarının her geçen gün arttığını göstermektedir. Bu sayı son yıllarda yaşanan savaşlarda görülen ölüm sayılarından bile daha fazladır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle sağlık raporları 5 yılda bir yenilensin ve daha dikkatli bir muayeneden geçirilerek trafik kazaları önlenebilsin dense de bu raporlara ilişkin işleyiş ile ilgili bir düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmamıştır. Örneğin kamu hastanelerine sevk edilen bireylerden muayene başına ücret alınması, yönetmelikte yer alan yapılması gereken muayene ve testlerin tümünün yapılmasının ülke ekonomisi ve hastanelerin donanımı açısından mümkün olmadığı halde zorunlu olması ve imza atan hekimi malpraktisle başbaşa bırakması, başvuruda kişiye kendi sağlık sorunları ile ilgili bir beyan formu imzalatılması, ancak bu beyan formunun hukuki bir değerinin olmaması gibi ...

Kazaların bir kısmının, sürücü muayenelerinin kurallarına özenle uyulması sonucunda önlenebilecektir. Bu bilgiler ışığında Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, UDEK Üyesi Uzmanlık Dernekleri, Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Sigorta Birliği ile görüşerek bir Çalıştay düzenlemeye karar vermiştir. Çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın davet edilmesine karar verilmiştir.

Ekte sizlere iletilen soruların tartışılacağı Çalıştay Programını bu bilgiler ışığında gözden geçirerek, temsilcinizin isimlerini 30 Kasım 2016 Çarşamba gününe kadar iletmeniz bizlere değerli katkı sunacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

EK.
http://www.ttb.org.tr/sil/surucu_calistay.zip (Çalıştay Program, Yanıtlanması Beklenen Sorular, İlgili Mevzuat)

ÇALIŞTAY:
Tarih   : 02 Aralık 2016
Saat:    09:30-17:30
Yer      : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yerleşkesi, GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA