4 Kasım 2016 TTB Başkanlar Toplantı Çağrısı

1555/2016
01.11.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemiz 15 Temmuz'da kanlı bir darbeden kurtuldu; ancak darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile birlikte hayata geçirilen uygulamalar, cumhuriyete ve demokrasiye darbe üstüne darbe vuruyor.

Türkiye'de parlamentonun giderek işlevsizleştiği, antidemokratik uygulamaların yaygınlaştığı, mahkemelerde hak aramanın engellendiği bir döneme girdik. Bu sürecin son halkası olarak, 29 Ekim 2016 tarihli KHK ile birçok meslektaşımız görevlerinden ihraç edildi.

Görevden ihraç edilen meslektaşlarımızla ilgili süreci birlikte değerlendirmek ve yol haritası oluşturmak üzere bir toplantı planladık. Toplantıda, TTB avukatları tarafından sürece ilişkin hukuksal bilgilendirme ve değerlendirme de yapılacaktır. TTB Başkanlar Toplantısına başkan ya da temsilen yönetim kurulu üyesi düzeyinde katılımınız ülkemizin yaşadığı bu hassas dönemde son derece değerlidir.

Katılım konusunda göstereceğiniz işbirliği ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih:             04 Kasım 2016 Cuma
Saat:               14:00-17:30
Yer:                 Kahya Otel Yeşilırmak Cad. No.14 Demirtepe-ANKARA