13 Kasım 2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

1495/2016
17.10.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA,

Bilindiği gibi İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği alanında kazandığımız bir dizi hukuki davaya rağmen Bakanlık ısrarla taleplerimize cevap vermemektedir. Eylül ayında hekimlere, OSGB’lere, işverenlere, sendikalara gönderilmek üzere metinleri odalarımızla paylaşmıştık.

Bu alandaki sorunları tartışmak, önümüzdeki dönem mücadele planı yapmak üzere 13 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi’nde İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı yapılacaktır.

Aynı zamanda Kol Yürütmesinin de yenileneceği bu toplantı öncesi odalarınızdaki komisyonların toplanarak, hem bu alandaki sorunları görüşüp temsilcilerini saptaması hem de 2017 asgari ücret tarifesi için görüş oluşturması gerekmektedir.

Henüz komisyon oluşturamamış, ancak işyeri hekimliği yapan belli sayıda hekimin olduğu illerde de ivedilikle komisyon oluşturulması için çaba gösterilmesi uygun olacaktır.

Kol toplantısına tabip odanızdan katılımların sağlanması ve katılımcı isimlerinin en geç 9 Kasım 2016 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih              
:13 Kasım 2016 Pazar
Saat                :09.30-16.00
Yer                  :TTB Merkez Konseyi GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara