22 Ekim 2016 Ankara TTB Edebiyat Matinesi

1463/2016
12.10.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Edebiyat Matinesi, 22 Ekim 2016 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

Odanızda var ise kültür sanat komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi veya sizlerin uygun gördüğü bir meslektaşımızı görevlendirerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 19 Ekim 2016 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının
Konuşmacı           
:Ataol Behramoğlu
Tarih                      :22 Ekim 2016 Cumartesi
Saat                        :13.00
Yer                         :ODTÜ Vişnelik Tesisleri

23 Ekim Pazar
Sosyal program:
Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Ankara Rahmi Koç Müzesi gezileri ve öğle yemeği.

Konaklama:
Starton Hotel, Dr. Mediha Eldem Sok. No.37 Kızılay-ANKARA
(Tel:0-312-4356520)

Not: Temsilcilerin ulaşım ve konaklama ücretleri bağlı oldukları Tabip Odası tarafından karşılanır.