TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı

1341/2016
09.09.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu toplantısı 24-25 Eylül 2016 Cumartesi ve Pazar günlerinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesinde yapılacaktır.

Odanız Asistan Komisyonu’ndan bir temsilcinin yapılacak toplantıya katılımının sağlanması ve toplantıya katılacak temsilcinin iletişim bilgilerinin en geç 20 Eylül 2016 tarihine kadar tarafımıza iletilmesi konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Raşit Tükel
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

Toplantının
Tarih
                     :24-25 Eylül 2016 Cumartesi-Pazar
Yer                        :Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi Mithatpaşa Cd. No:44/13, Kızılay-ANKARA (0-312-2301244)

Gündem:

 

Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Toplantısı

Saatler

Cumartesi

Pazar

07:30

 

Kahvaltı

08:00

 

08:30

 

09:00

 

Eski ve yeni kol örgütlenmesi: Nasıl bir yapı?

09:30

 

10:00

 

10:30

Toplanma

Çay-Kahve Molası

11:00

Isınma Turu: Tanışma ve Beklentiler

Seslenme ve örgütlenme: Nasıl bir iletişim

11:30

12:00

12:30

Yemek

Yemek

13:00

13:30

14:00

Komisyonlar ve mücadele başlıkları

Hangi materyaller?

14:30

15:00

15:30

16:00

Çay-Kahve Molası

Çay-Kahve Molası

16:30

Dernekler ve gündemleri

Geçici Yürütme kurulu ve Çalışma Gruplarının planlanması

17:00

17:30

18:00