TTB 67. Büyük Kongre Karar Önerileri / 2014-2016 Çalışma Raporu

826/2016 
03.06.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nin 2014-2016 dönemine ilişkin hazırlanmış olan çalışma raporunun linki aşağıda sunulmuştur.

Ayrıca Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları tarafından Büyük Kongre’ye sunulmak üzere iletilen karar önerilerinin linki de aşağıdadır.

67. Büyük Kongre’nin varlığınız ve katkılarınızla üretken ve verimli bir kongre olacağı düşüncesiyle, saygılar sunarız.

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

1 Haziran 2014-31 Mayıs 2016 Dönemi Çalışma Raporu link:

www.ttb.org.tr/c_rapor/2014-2016/2014-2016.pdf

 

Karar Önerileri link:

www.ttb.org.tr/c_rapor/2014-2016/2016kararonerileri.zip