28-29 Mayıs 2016 Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu

686/2016
06.05.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) başlığı altındaki sağlık uygulamalarının giderek yaygınlaştığı bilinmektedir. GATT uygulamaları özellikle kanser gibi hastalıklarda umut tacirliği pazarı olmanın yanında farmasötiklerle etkileşerek tedavi başarısını bozabilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılı sonunda yayınladığı yönetmelik ise bu alandaki sorunları çözmekten uzak olarak tanımlanarak pek çok eleştirinin konusu olmuştur. 

TTB olarak daha önce bitkisel tedaviler konusunda yaptığımız çalışmanın bir devamı niteliğinde olacak şekilde, GATT konularını derinlemesine tartışmak gereksinimi içindeyiz. Bu kapsamda, GATT uygulamalarının yoğunlaştığı uzmanlık alanları ile bilimsel ve kanıta dayalı bir değerlendirme yapılması amacıyla TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından bir sempozyum düzenlenecektir.

“Tıbbın Alternatifi Olmaz: Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı” adlı sempozyum 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Programın afişi ve programı ekte sunulmuş olup, üyelerinize duyurulmasını ve katılım sağlanması konusunda desteğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri