ÖNEMLİ 2016-2018 Yönetici Rehberi

528/2016        
11.04.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Birliğimizce; Türk Tabipleri Birliği kurullarına seçilen meslektaşlarımıza ait bilgilerin yeraldığı Yönetici Rehberi kitapçığımız 1996 yılından bu yana oluşturulmakta ve tüm tabip odalarımıza gönderilmektedir.

 “Türk Tabipleri Birliği 2016-2018 Yönetici Rehberi”ni oluşturmak için hazırlanan formun linki aşağıda yeralmaktadır. Odanızın Seçimli Genel Kurulu bittikten sonra linkte yer alan formun tarafınızdan (Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre delegeleri) en geç 11 Mayıs 2016 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

https://www.ttb.org.tr/anketyap/242375

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
2016-2018 YÖNETİCİ REHBERİ
FORMU

 

T.C. KİMLİK NO                   :……………………………………………………………………..

 

ADI-SOYADI                         :......................................................................................................

 

BABA ADI                             :………………………………………………………………….....

 

DOĞUM TARİHİ                   :......................................................................................................

 

DOĞUM YERİ                       :......................................................................................................

 

CİNSİYETİ                             :......................................................................................................

 

ODADAKİ GÖREVİ              :......................................................................................................

 

VARSA UZMANLIĞI            :......................................................................................................

 

AKADEMİK ÜNVANI           :......................................................................................................

 

ÇALIŞTIĞI KURUM              :......................................................................................................

 

İŞ ADRESİ VE TEL                :......................................................................................................

                                               :......................................................................................................

E-POSTA ADRESİ                 :......................................................................................................

 

CEP TEL                                 :......................................................................................................

 

EV ADRESİ VE TEL              :......................................................................................................

                                               :......................................................................................................

 

MEZUN OLDUĞU OKUL     :......................................................................................................

 

MEZUNİYET YILI                 :......................................................................................................

 

(UZMANSA)UZMANLIĞI

ALDIĞI KURUM                   :......................................................................................................

 

MEDENİ DURUMU  

                                               EVLİ               ( )

                                               BEKAR           ( )

 

(VARSA)ÇOCUK SAYISI      :...............................

 

 

 

 

Not: Okunaklı olarak doldurulması rica olunur.