14 Mart Etkinlik Takvimi

242/2016
15.02.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

30 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Genel Yönetim Kurulu toplantısında önümüzdeki 14 Mart döneminin hazırlıkları konusunda görüş alışverişi yapılmıştı. Bildiğiniz gibi bu kapsamda “Sağlık Çalışanları Sorunlarını ve Çözüm Önerilerini Belirliyor” çalışmasını başlatmış durumdayız.

Aynı toplantıda öne çıkan ve kabul gören görüşlerden biri de tabip odalarımızın kendi bölgelerinin tüm milletvekilleriyle sağlık çalışanlarını buluşturduğu toplantılar düzenlemesi oldu. Bu toplantıların odanız bölgesindeki sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte düzenlenmesi, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve TBMM’den bekledikleri yasal düzenlemeleri doğrudan milletvekillerine aktarmaları çok yararlı olacaktır. Söz konusu toplantılara TTB Merkez Konseyi üyeleri de katılım gösterecek, böylelikle TTB ve tabip odalarımızın milletvekillerinden beklentileri yerel düzeyde de aktarılabilecektir.

Toplantılarda özellikle tüm hekimlerimizi yakından ilgilendiren üç konuda TTB’nin hazırladığı yasa tekliflerinin gündeme getirilmesi ve tüm partilerden milletvekillerinin desteğinin istenmesi kıymetli olacaktır. Bunlar fiili hizmet zammı (yıpranma payı) ile ilgili yasa teklifimiz, mevcut emekli hekimlerin gelirlerinde de iyileştirme sağlayacak biçimde emekliliğe yansıyacak güvenceli ücretin artırılması yönündeki yasa teklifimiz ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili caydırıcı etkisi olacak bir yasal düzenleme konusundaki teklifimizdir.

Toplantıları odanız bölgesindeki hekimlerimize yaygın duyurarak, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle birlikte olabilen en geniş milletvekili katılımıyla gerçekleştirmenizi, TTB Merkez Konseyi üyelerinin katılımı için duyuruyu tarafımıza da iletmenizi bekliyoruz.

Toplantıların 20 Şubat-10 Mart 2016 tarihleri arasında yapılmasını hedefliyoruz.

Yaptığınız toplantıların fotoğraf ve haberleri TTB web sayfası ve Tıp Dünyası gazetesinde yayınlanacaktır.

Bu çalışmaya katkınız için şimdiden çok teşekkür eder, hepimiz için daha güzel günlerde ve çalışma ortamlarında mesleğimizi icra edebilmemize katkı sunmasını dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı