26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu

137/2016
25.01.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA,

İlgi:    
a)24.12.2015 tarih ve 1900/2015 sayılı yazımız.
b)30.12.2015 tarih ve 1929/2015 sayılı yazımız.

Türk Tabipleri Birliği, Dünya Tabipleri Birliği ile birlikte, 26-27 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul'da "Savaş, Göç ve Sağlık" konulu uluslararası bir sempozyum düzenlemektedir.

Sempozyum programına http://warmigrationhealth.com/ adresinden ulaşılmakta olup, kayıt işlemleri yapılabilmektedir. Toplantıya indirimli kayıt yaptırabilmek için son tarih 31 Ocak 2016'ya uzatılmıştır.

İlgi yazıda belirttiğimiz gibi yürütme kurulunuzdan sempozyuma temsilci(ler) göndermeniz ve odanız bünyesindeki tıp öğrencilerinden belirleyeceğiniz sayıda öğrencinizin katılımına katkı sağlamanız çok değerli olacaktır.

Toplantıya katılımınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri