22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

1545/2015
23.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA,

Bilindiği gibi 66.TTB Genel Kurulu’nda aşağıdaki önerge oy birliğiyle Genel Kurul  kararı haline gelmiştir.

Önergenin özeti: İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi belirlenmesinde ortaya çıkan rahatsızlık ve sorunları gidermek

Değiştirilmesi önerilen düzenleme:  2013 Ara Genel Kurulu’nda asgari ücret belirlenme kıstasları ile ilgili alınan karar

Gerekçe: 63.Ara Genel Kurulu’nda kol ve komisyonlar düzeyinde fazla tartışılmadan, genel kurulda da oy birliği ile alınmayan karar sonucu hekimler arası tartışmalar, özlük hakkı kayıpları yaşanmıştır. İşyeri hekimliği sorumluluğunun farklı olmaması gibi eleştirilerle karşılaşılmıştır.

Öneri: İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi belirlenme ölçütlerinin saptanması ve tarifenin düzenlenmesi, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun çalışması ve hazırlayacağı raporu dikkate alarak Merkez Konseyi tarafından gerçekleştirilir.

Bu doğrultuda 2016 yılı işyeri hekimliği asgari ücret tarifesini saptamak üzere tüm oda komisyonlarımızda bir çalışma başlatılması ve 22 Kasım 2015 günü Ankara’da TTB Merkez Konseyi’nde yapılacak İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısına oluşturulan görüşün (özellikle tehlike sınıflarına göre üçlü tarife mi, yine tek tip tarifeye dönüş mü?)  iletilmesi uygun olacaktır.

2016 TTB İşyeri Hekimliği Asgari Ücretlerine dair önerilerinizi ve Kol Toplantısına katılacak odanız temsilcisinin ismini en geç 19 Kasım 2015 tarihine kadar yazılı olarak tarafımıza bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının
Tarih
  :22 Kasım 2015 (Pazar)
Saat    :09.30-16.00
Yer     :TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Ş.Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA