17 Ekim 2015 Ankara Katliamı Anma

1519/2015
15.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

10 Ekim 2015 Cumartesi günü saat:10.04’de DİSK, TMMOB, KESK ve TTB’nin düzenleyicisi olduğu Emek, Barış ve Demokrasi mitinginde patlatılan bombalarla yitirdiğimiz yurttaşlarımız için 17 Ekim 2015 Cumartesi günü 10.04’de bütün illerde anmalar yapılmasına karar verilmiştir.

İlinizde düzenlenecek anmaları diğer üç örgüt ile temasa geçerek yürütmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Not: Katliamda yitirilen yurttaşlarımızın fotoğraf ve adlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

www.ttb.org.tr/sil/yitirdiklerimiz.pdf