10 Ekim KESK-DİSK-TMMOB-TTB'li Kadınlar Etkinlik Programı

1481/2015
05.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Cumhurbaşkanının ve AKP’nin iktidar ve rant uğruna ateş topuna çevirdiği ülkemizde barış ortamına duyulan yakıcı ihtiyaç her geçen saat daha fazla artmaktadır. 

Saldırıların sıkıyönetim, OHAL ve 90’lı yılların uygulamalarını da aşan boyutlara ulaştığı, her gün çocuk, yaşlı demeden sivil vatandaşların dahi hedef alındığı, aralarında başta sağlık emekçileri olmak üzere üyelerimizin de olduğu onlarca sivil vatandaşın çatışmalar sırasında yaşamını yitirdiği, basın emekçilerinin saldırıya uğradığı bu sürece emek ve demokrasi güçlerinin müdahale etmesi hepimizin geleceğini belirleyecek önemdedir.

Bu duyarlılık ve amaçla 10 Ekim 2015, Cumartesi günü KESK-DİSK-TMMOB-TTB olarak çağırıcısı olduğumuz, “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” şiarıyla yapacağımız mitingin hazırlıklarının yoğunlaştırılması gerekmektedir.

Yapılan değerlendirme ve öneriler sonucu KESK-DİSK-TMMOB-TTB’li Kadınlar olarak ortak bir program çıkarılmıştır.

Buna göre;

1- Mitinge örgütlü, örgütsüz kadınların en geniş katılımının sağlanması için etkin ve yaygın çalışmalar yürütülmesi,

2- TTB’li kadınlar olarak bastığımız bildirinin işyerlerinde dağıtımının yoğunlaştırılarak devam ettirilmesi,

3- 5 Ekim 2015, Pazartesi günü KESK-DİSK-TMMOB-TTB’li Kadınlar olarak Ankara’da ortak basın toplantısı yapılması,

4- 6 Ekim 2015, Salı günü KESK-DİSK-TMMOB-TTB’li kadınlar olarak, diğer kadın örgütlerinin de katılımını sağlayarak, yerellerde ortak basın açıklamaları yapılarak mitinge katılım çağrıları yapılması,

5- Mitinge katılım eylemleri ve çalışmalarından kesitlerden oluşan kısa video sunumları hazırlanarak “Kadınlar Barışa Çağırıyor” başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılması,

6- 8 Ekim 2015, Perşembe günü saat 21.00’de aynı anda #Kadınlar Barışa Çağırıyor hashtag’i ile sosyal medya paylaşımları yapılması, kararlaştırılmıştır.

Tüm kadın arkadaşlarımızın yüksek bir duyarlılık ve çaba ile miting hazırlıklarına güç katacaklarına olan inancımızla, gereğinin yapılması bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri