10 Ekim 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı

1470/2015
02.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol toplantısı 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara Tabip Odası’nda yapılacaktır.

Odanızda var ise aile hekimliği komisyonundan, aile hekimliği komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 7 Ekim 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının:
Tarih
               :10 Ekim 2015 Cumartesi
Saat                :15: 00
Yer                  :Ankara Tabip Odası
Mithatpaşa Cad. 62/18 Kızılay-Ankara 

Gündem :
1. Cumartesi nöbetleri, sözleşme feshi gibi baskı sürecinin değerlendirilmesi,
2. Sözleşme fesihleri karşısında alacağımız tutum diğer örgütlerle iletişim,
3.  Isparta örneğinde sözleşme feshinin değerlendirilmesi,
4.  Önümüzdeki dönemde yapacaklarımız,
5. Çatışma bölgelerinde bulunan ASM ve TSM hizmetleri ve çalışanların durumu,
6. Yeni başlatılan ATS ve bağışıklama,
7. Randevu sistemi, mülteciler, mesleki eğitim vb. konuların görüşülmesi