10 Ekim 2015 'Emek, Barış, Demokrasi' Mitingi

1449/2015
29.09.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta yaşanan katliamdan başlayarak ülkemizde uzun zaman sonra tekrar çok acı olaylar, ölümler, kıyımlar yaşanmaya başlamış, kan ve gözyaşı maalesef gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Ülkenin en üst düzey yöneticileri yaşanan katliamları 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçiminin sonuçlarıyla bağlantılandırmıştır. 

Türk Tabipleri Birliği; DİSK, KESK ve TMMOB'la birlikte ülkemizin giderek bir ayrışmaya, genel ve yaygın bir çatışma  ortamına sürüklendiğini değerlendirmiş, buna karşı toplumsal barıştan yana tavır koyma sorumluluğu ile yürüttüğü çalışmaların bir devamı olarak 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da merkezi bir "Emek, Barış, Demokrasi" mitingi yapma kararı almıştır. Mitingin nihai programı daha sonra bildirilecektir. 

Mitinge katılımın en üst düzeyde olması, ülkemizde barış ve huzur isteyen herkes için çok değerlidir. Bu itibarla etkinliği Odanız bölgesindeki hekimlere duyurmanızı, etkinliğe katılım için gerekli yerel organizasyonları yapmanızı ve Oda Yönetimi olarak katılım sağlamanızı bekler, bu önemli etkinliğe katkınız için teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Sosyal medya paylaşımı için hazırlanan kliplerin linki:

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/10ekim-5604.html